Pinnased ja geoloogilised uuringud

Katsetame erinevate pinnaste proove ja geoloogiliste uuringute käigus tekkinud materjale.

Pinnased

  Töö nimetus Meetod Akredi-teering
1. Terastikulise koostise määramine EVS-EN 933-1
EVS-EN ISO 17892-4
EAK
2. Purustatud pindadega terade protsentuaalse sisalduse määramine EVS-EN 933-5 EAK
3. Peenosiste hindamine. Metüleensinise katse EVS-EN 933-9 EAK
4. Petrograafiline analüüs EVS-EN 932-3  
5. Täitematerjali purunemiskindlus Los Angelese trumlis EVS-EN 1097-2 EAK
– LA (põhifraktsioon 10/14 mm)
– LA (alternatiiv fraktsioonid 4/6,3; 4/8; 6,3/10; 8/11,2; 11,2/16; 16/31,5)
– LARB (raudteeballast fr 31,5/50)
6. Puistetiheduse ja/või tühiklikkuse määramine EVS-EN 1097-3  
7. Veesisalduse määramine EVS-EN 1097-5
EVS-EN ISO 17892-1
EAK
8. Terade tiheduse ja veeimavuse määramine EVS-EN 1097-6
EVS-EN ISO 17892-3
EAK
9. Kulumiskindluse määramine abrasiivsele hõõrdekulumisele naastrehvide toimel. Põhjamaade katse – Nordic (fr 8/11 ja 11/16) EVS-EN 1097-9 EAK
10. Täitematerjali külmakindluse määramine    
– destilleeritud vees EVS-EN 1367-1 EAK
– magneesiumsulfaadi katse EVS-EN 1367-2  
– 1% NaCl lahuses EVS-EN 1367-6 EAK
11. Huumuse määramine kolorimeetriliselt EVS-EN 1744-1  
12. Proctor katse – Maksimaalne kuiv mahumass ja optimaalne veesisaldus (max D = 63 mm) EVS-EN 13286-2  EAK
– standard Proctor seadmega
– modifitseeritud Proctor seadmega
13. Kalifornia kandevõimeteguri määramine (CBR katse) EVS-EN 13286-47  
14. Filtratsioonimoodul EVS 901-20 EAK
15. Orgaanilise aine sisalduse määramine põletuskao meetodil EVS 1997-2  
16. Atterbergi piirid (Plastsus- ja voolavuspiir) ISO/TS 17892-12  
17. Savisisalduse määramine areomeetriga ISO 11277  
18. Plastsus- ja voolavuspiiri määramine GOST 5180-84  
19. Veesisalduse määramine GOST 5180-84  
20. Liiva tolmu- ja saviosakeste sisalduse, terastikulise koostise ja peensusmooduli määramine GOST 8735-88  
21. Pinnaste granulomeetrilise (tera-) koostise määramine GOST 12536-79 EAK
22. Pinnaste liigitamine GOST 25100-95 EAK
23. Liivpinnaste filtratsioonimoodul GOST 25584-90
(Lisa 5)
 
24. Pinnase identifitseerimine ja liigitamine EVS-EN 14688  
25. Kruusa ja killustiku katsetamine: GOST 8269.0-97  
– savi- ja tolmuosakeste sisaldus
– terakoostis
– plaatjate ja nõeljate terade sisaldus
– nõrkade terade sisaldus
– veeimavus
– puistetihedus ja tühiklikkus
– mahumass
– purunevus silindris
– kulumiskindlus riiultrumlis
– löögikindlus
– külmakindlus
26. Filtratsioonimoodul Sojuzdornii  
27. Puurkärnide purustamine labori lõugpurustis    
28. Sonnenbrand-i katse EVS-EN 1367-3