Viljandi labori katsed

Teede Tehnokeskuse labori Viljandi filiaalis katsetame täitematerjale.

Juhul kui Teie poolt soovitud katseid Viljandi laboris ei teostata, saadame proovid ise edasi Tallinna laborisse.

  Töö nimetus Meetod Akredi-teering
1. Täitematerjalide geomeetriliste omaduste katsetamine
1.1 Terastikulise koostise määramine. EVS-EN 933-1 EAK
1.2 Tera kuju määramine. Plaatsustegur EVS-EN 933-3 EAK
1.3 Tera kuju määramine. Kujutegur EVS-EN 933-4  
1.4 Purustatud pindadega terade protsentuaalse sisalduse määramine EVS-EN 933-5  EAK
2. Täitematerjalide üldiste omaduste katsetamine
2.1 Petrograafiline analüüs EVS-EN 932-3  
3. Täitematerjalide mehaaniliste ja füüsikaliste omaduste katsetamine
3.1 Täitematerjalide purunemiskindlus Los Angelese trumlis EVS-EN 1097-2 EAK
– LA (põhifraktsioon 10/14 mm)
– LA (alternatiiv fraktsioonid 4/6,3; 4/8; 6,3/10; 8/11,2; 11,2/16; 16/31,5)
– LARB (raudteeballast fr 31,5/50 mm)
3.2 Puistetiheduse ja/või tühiklikkuse määramine EVS-EN 1097-3  
3.3 Veesisalduse määramine EVS-EN 1097-5  EAK
3.4 Terade tiheduse ja veeimavuse määramine EVS-EN 1097-6 EAK
3.5 Kulumiskindluse määramine abrasiivsele hõõrdekulumisele naastrehvide toimel. Põhjamaade katse – Nordic (fr 8/11 ja 11/16 mm) EVS-EN 1097-9 EAK
4. Muud katsed
4.1 Filtratsiooni määramine Sojuzdornii  

Märkus: Viljandi laboris ei saa materjali purustada väiksemaks fraktsiooniks