Teeilmajaamade baaskoolitus

Vahetult enne talihooldetööde algust toimub ühepäevane Teeilmajaamade infosüsteemi alane baaskoolitus, mille eesmärk on:

  • tutvustada teeilma mõjutavaid klimatoloogia ja meteoroloogia põhitegureid;
  • edastada teavet teeilmajaamade poolt mõõdetavate väärtuste kasutamisvõimaluste kohta;
  • analüüsida teel ilmastikust tingitud olukordi ja teepinna seisu mõjutavaid tegureid;
  • tutvustada ja õpetada praktikas kasutama teeilmajaamade infosüsteemist saadavat informatsiooni ja muid allikaid.

Sihtgrupp: teede- ja tänavate talihooldega tegelevate ettevõtete- ja talihooldetööde tellija esindajad, projektijuhid, kellel teeilmajaamade andmete kasutamise oskus minimaalne või kes vajavad olemasolevate teadmiste värskendamist.

Koolituspäeva kestus 8,0 tundi. TP-de arv selgub peale päevakava koostamist.

Osaleja hind: 140.00€ +km.

Koolituse toimumiskoht: Hotell Dzingel, Männiku tee 89, Tallinn 

 

Päevakava meie kodulehel alates 01.10.21.

Täiendav info: Eva Äkke, 5054226