11.08.2014 | #uudised |

Viljandi labor

Viljandi labor

 

Alates 01.07.14 on avatud Teede Tehnokeskus AS labori Viljandi osakond. Labor asub aadressil Riia mnt 1, Viljandi (Sakala Teed OÜ territooriumil).

Oleme ühtlustamas Viljandi labori tegevust meie Tallinna laboriga, eesmärgiga tagada tööde kvaliteetne teostamine. Käesoleval hetkel ei kuulu Viljandi labor meie akrediteeringu alla.

Viljandi laboris teostataksejärgnevaid täitematerjalide katseid:

Töö nimetus

Meetod

1.

Täitematerjalide geomeetriliste omaduste katsetamine

1.1

Terastikulise koostise ja peenosiste sisalduse määramine.

EVS-EN 933-1

1.2

Purustatud pindadega terade protsentuaalse sisalduse määramine

EVS-EN 933-5

2.

Täitematerjalide mehaaniliste ja füüsikaliste omaduste katsetamine

2.1

Puistetiheduse määramine

EVS-EN 1097-3

2.2

Veesisalduse määramine

EVS-EN 1097-5

3.

Muud katsed

3.1

Filtratsioonimooduli määramine

Sojuzdornii

Plaanime Viljandi labori viia meie akrediteeringu all ja laiendada ka teostatavaid katseid.

Viljandi labori kontakt: Liia Lohk, tel +372 519 75 365.

Labor asub Sakala Teed OÜ territooriumil ja väravast sissepääsemiseks palun helistada labori kontaktile (värav Riia mnt pool).

Viljandi labori on avatud tööpäevadel:

Kuu

Tööpäev

Avatud

1. aprill – 30. november

E – N

R

8:15-16:45

(lõuna 12:30-13:00)

8:15-15:45

(lõuna 12:30-13:00)

1. detsember – 31. märts

E – K

N, R

8:15-16:45

(lõuna 12:30-13:00)

SULETUD

Täiendava informatsiooni korral võite pöörduda ka labori juhataja poole (tel +372 514 7557 silver.siht@teed.ee)