Akrediteeringud ja sertifikaadid

Eesti Akrediteerimiskeskuse (EAK) poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L036. Laboratooriumil on EN ISO/IEC 17025 nõuetele vastav toimiv akrediteeritud kvaliteedisüsteem ning laboratooriumile on antud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt õigus tegutsemiseks tunnustatud katselaborina.

Eesti Akrediteerimiskeskuse (EAK) poolt akrediteeritud ehitustoodete ja -materjalide sertifitseerimisasutus (PC 011). Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi komisjon on andnud sertifitseerimise osakonnale õiguse tegutseda teavitatud asutusena ehitusmaterjalide ja -toodete sertifitseerimise valdkonnas ning teavitanud sellest Euroopa Komisjoni (teavitatud asutuse (NB) tunnusnumber on 1403).

Metrosert AS poolt sertifitseeritud ISO 9001 nõuetele vastav  kvaliteedijuhtimissüsteem.