Maaradar

Maaradar (ingl. keeles GPR e. Ground Penetrating Radar e. georadar) on geofüüsikaline seade, mis võimaldab saada informatsiooni maapinna alla jääva keskkonna, nt. teekihtide, pinnaste või tehnovõrkude kohta pideva profiilina.

Teede Tehnokeskus teeb maaradarimõõtmisi alates aastast 2000, mil koostöös Soome ettevõttega Roadscanners OY alustati uuringuid USA-s spetsiaalselt maanteede mõõtmiseks välja töötatud ning Eesti tingimustele kohandatud seadmega GSSI SIR 10H.

Täna teeme maaradarimõõtmisi uue põlvkonna seadmetega – Geophysical Survey Systems Inc poolt toodetud kaasaegseima maanteede mõõtmisteks kohandatud maaradariga, mis võimaldab teha mõõtmist liiklust takistamata ning mille komplekti kuuluvad mõõteantennid sagedusega 100, 400 ja 1000 MHz ja Rootsi maaradariga Mala GeoScience GPR ProEx, mis on varustatud 500 MHz ja 2300 MHz mõõteantennidega. Kasutatavad seadmed võimaldavad teha 3D-mõõtmisi. Sõltuvalt kasutatavast seadmest ja töö eesmärgist kasutatame spetsiaalseid maaradari andmete töötlemise tarkvarasid.

Peamised kohad, kus tasub maaradarit kasutada:

 1. Teetööde kvaliteedikontroll
  • katte jäävpoorsuse ja tihendustegurite mõõtmine
  • katte ja muude kihtide paksuste hindamine
 2. Teede ehitus- ja rekonstrueerimiseelsed uuringud
  • geoloogiliste puurimiste optimeerimine
  • katte ja pinnasekihtide paksuste määramine
  • maa-aluste tehnovõrkude kaardistamine
  • tee-maa arheoloogilised uuringud
 3. Jääteede paksuse uuringud
 4. Pinnasekihtide anomaaliate tuvastamine


Oluline!
Maaradariga mõõtmisi kavandades tuleb arvestada mitmete keskkonnast tingitud iseärasustega. Nt. mitmed pinnased on signaali neelavad ehk sellised, milles radari signaal sumbub ja ei peegeldu seadmesse tagasi. Samuti võib mõõtmistulemuste saamist takistada mitmesuguse päritoluga keskkonnamüra, nt. paljud töödeldud/tehnogeensed pinnased või mõõtmised tugevate raadiosignaalide piirkonnas. Sageli võivad otsitavad objektid anda muude objektidega sarnase signaali ning paljude otsitavate objektide elektromagnetilised karakteristikud ei pruugi erineda pinnaste omadest ja ei ole seetõttu  maaradarile nähtavad. Siiski on paljudel juhtudel võimalik ebasoovitavate tegurite mõju viia miinimumini seadme konfigureerimise ja läbimõeldud mõõtmisplaaniga. Samuti on paljudel juhtudel vajalik teha mõõtmisandmete järeltöötlust. Seetõttu on oluline mõõtjale mõõtmisülesannet ja eesmärki ning teadaolevaid keskkonnatingimusi võimalikult täpselt kirjeldada. Mida rohkem on asjassepuutuvat infot, seda suurema tõenäosusega saadakse soovitud tulemus.