Liikluse loendamine

Liiklussagedus on olulisem teedevõrgu toimivust iseloomustav näitaja. Seda kasutatakse teede projekteerimisel, teehoiutööde kavandamisel ja tegemisel. Andmeid liiklejate (sõidukite, jalgrataste, tõukerataste, jalakäiate jt) arvu ja kiiruste kohta kogutakse nii statsionaarsete kui ka teisaldatavate loendusseadmetega.

Üle mitme aastakümne oleme erinevate seadmetega loendanud liiklust Eesti teedel ja kogunud liiklusega seotud statistikat. Töötleme ja analüüsime liikluse andmeid väga erinevatel eesmärkidel: alates lihtsamatest, mis on seotud aasta keskmise ööpäevase liiklussageduse (AKÖL) leidmisega, teede läbilaskvuse arvutusega, teenindustaseme ning koormussageduse määramisega ja lõpetades keerulisemate liiklusmudelite ja prognooside koostamisega.

Tegeleme ka kergliiklejate tuvastamise ja loendamisega. Näiteks Tallinna linna raudteeülekäigukohtade kergliiklejate loendamisel kasutasime arvutinägemist ja digitaalseid pilditöötluse meetodeid ning selgitasime välja, millised on enim kasutatavad ülekäigukohad Tallinnas.

Suuremate uuringute tegemisel kasutame kogu uuritava ala liikluse tuvastamiseks lisaks erinevatele automaatseadmetele ka liikluse mudeleid. Mudelite täpsus sõltub otseselt alusandmetest, sealhulgas liiklusloenduse tulemustest. Mida rohkem on aktuaalseid andmeid uuringuala kohta, seda täpsem ja usaldusväärsem on mudel.

Liikluse modelleerimisel lähtume eeldusest, et liiklejad teevad ratsionaalseid otsuseid ja liiguvad oma elukohast lühimat teed pidi neile vajalikesse punktidesse ja tagasi. Peale liikumise algus- ja sihtpunktide sidumist teedevõrgu sõlmpunktidega arvutame optimaalsed teekonnad ja leiame iga kasutatud teelõigu summaarse transpordinõudluse. Lisades mudelile uusi teid, tõmbekeskusi ja asustuspunkte või eemaldades olemasolevaid, saame teada, kui palju liiklusmahud muutuvad. Modelleerimise tulemuste põhjal saame anda hinnanguid näiteks erinevatele planeeringutele ja arengukavadele.

Meil on hea meel pakkuda sõidukite, jalgrataste, tõukerataste ja jalakäiiate loendust automaatseadmetega, videoloendust erinevate kaameralahendustega ning liikluse modelleerimist. Tänu unikaalsele tehnilisele baasile saame korraldada ka suuremaid liiklusloendusi (korraga kuni 100 tee ristlõikes) ning modelleerida ka suurematele aladele liiklust (linn, maakond, riik).

Liiklusloendusi toetab unikaalne infosüsteem, mille arendasime välja, et tagada kogutud loendusandmete ühetaolise haldamise, töötlemise ja säilitamine.

Kui teil on huvi liiklusloenduse vastu, siis oleme esimene koht kuhu pöörduda!

Vaata ka lehte Liiklusuuringud.