Loenduspunktid

Pikaajalise liiklusloenduse läbiviimiseks kasutatakse automaatseid loendusseadmeid. Loendusseadmed võimaldavad registreerida:

  • sõidukite hulka
  • liiki
  • sõidusuunda
  • liikumiskiirust
  • pikivahet

Andmeid on võimalik saada nii iga sõiduki kohta eraldi, kui ka summeeritult kindlate ajavahemikkude kaupa.

Püsiloenduspunkt on statsionaarne teeinfrastruktuuri ehitis, mis paikneb vahetult tee muldkeha läheduses. Andmed liikluse kohta saadakse liiklusesse sekkumata, kasutades teekattesse paigaldatud andureid. Püsiloenduspunktides registreeritakse sõidukite hulk ja liik, liikumiskiirus, pikivahe ja liikumissuund ning edastatakse saadud andmed serverisse.

Liiklusloenduse andmed on suuremate maanteede läbisõidumahu ja liikluskoormuse arvutamise ning täiendavate liiklusuuringute aluseks. Andmed on vajalikud teede projekteerimisel, ehitus-, remondi- ja korrashoiutööde planeerimisel ja mitmesuguste teedealaste normatiivdokumentide rakendamisel. Liiklusloenduse reaalaja andmed on alusinfoks reisiplaneerimisel.

Liiklusloendusandmete saamiseks pakume:

  • loenduspunktide ehitust
  • loenduspunktide integreerimist
  • loenduspunktide hooldust