Liiklusloendus

Pikaajalise liiklusloenduse läbiviimiseks kasutatame automaatseid loendusseadmeid. Loendusseadmed võimaldavad registreerida:

  • sõidukite hulka
  • liiki
  • sõidusuunda
  • liikumiskiirust
  • pikivahet

Andmeid on võimalik saada nii iga sõiduki kohta eraldi, kui ka summeeritult kindlate ajavahemikkude kaupa.

Liiklusloenduse andmed on suuremate maanteede läbisõidumahu ja liikluskoormuse arvutamise ning täiendavate liiklusuuringute aluseks. Andmed on vajalikud teede projekteerimisel, ehitus-, remondi- ja korrashoiutööde planeerimisel ja mitmesuguste teedealaste normatiivdokumentide rakendamisel. Liiklusloenduse reaalaja andmed on alusinfoks reisiplaneerimisel.

Liiklusloendusandmete saamiseks pakume:

  • loenduspunktide ehitust
  • loenduspunktide integreerimist
  • loenduspunktide hooldust
  • liikluse loendamist