Plaatkoormuskatse

Alates 2017. aastast teeb Teede Tehnokeskus plaatkoormuskatseid, mis võimaldavad hinnata ehitatava või rekonstrueeritava tee tarindikihtide kandevõimet juba ehitamise ajal.

Paljud teeomanikud on tuttavad olukorraga, kus ehituse valmimisel katte pealt mõõdetud FWD kandevõime näitajad on osutunud ebapiisavaks, mis omakorda väljendub kiiresti tekkivates roobastes ja katendi lühemas elueas. Nende mõõtmiste analüüs on viidanud probleemidele just kattest allpool olevates kihtides. Kõige sagedamini on madala kandevõime põhjusteks puudulik drenaaž ja tarindikihtide ebapiisav tihendamine, kuid oma osa on ka muudel valikutel – nii kasutatavate materjalide kui tehnoloogia osas.

Plaatkoormuskatse on maailmas laialdaselt levinud mõõtmismeetod kandevõime määramiseks ehitatavate kihtide pealt vahetult pärast iga kihi ehitamist, võimaldades võtta juba ehituse ajal tarvitusele abinõud soovitud kandevõime saavutamiseks. Katse viiakse läbi standardi DIN 18134:2012-04 või EVS 934:2016 kohaselt. Katse on akrediteeritud.