Ilmastiku seire ja ilmajaamad

Miks me peaksime teeilma vastu huvi tundma? Vastus on lihtne – ilm  mõjutab otseselt inimeste liikuvust ning sellest sõltuvad ka meie igapäevased otsused. Teeilm kirjeldab liikluskeskkonna olekut konkreetsel ajal ja kohas. Teeilma kaudu saame iseloomustada sõidu- ja teeolusid, näiteks kas tee on libe, kas lumesadu halvendab sõidutingimusi jne. Teeilma vaatlus- ja prognoosandmete kättesaadavus lihtsustab otsustamist ja parandab liikuvust.

Teeilma seirega oleme tegelenud juba mitukümmend aastat. Arendasime välja Eesti teeilmaseire infosüsteemi (RWIS) ja paigaldasime mitmeid erinevat tüüpi ilmajaamu Eesti teedele, vastutades nende korrasoleku ja hoolduse eest.

Meie poolt loodud TIK teeilmaseire veebiteenus sisaldab lisaks vaatlusandmetele Eesti, Läti, Leedu ja Soome teeilmajaamadest ka teeilma prognoose ning suudab hoiatada kasutajaid ohuolukordadest vastavalt ilma, tee- ja liiklusolude eelseadistatud tingimustele. TIK veebiteenus toetab teehoolduse ja transpordi korraldamisega seotud otsustusprotsesse ning aitab ennetada muutlikest ilmaoludest tingitud riske.

Lisaks traditsioonilistele teeilmaseire ja ilmajaamade lahendustele pakume teeilma andmeid ja ilmaprognoose vabalt valitud geograafilise punkti kohta teenusena. Selleks kasutame nii nutikaid teeilmajaamu kui ka teeilma modelleerimist. Seadmed on kompaktsed ja neid saab lihtsalt paigaldada asukohtadesse, kust täpse info saamine on kõige olulisem. Iga lisanduv seade parandab ülevaadet piirkonna olukorrast ja annab väärtuslikku sisendit ilmaprognoosi mudelitele.

Me arendame ja pakume teeilma mudelennustusi üle Eesti, kuid juba täna oleme valmis seda teenust pakkuma ka väljaspool Eestit. Meie mudelid võimaldavad ennustada teeilmastikku nii ajas (vähemalt järgmiseks 24 tunniks) kui ka ruumis, näiteks täites andmetega varem paigaldatud teeilmajaamade vahelisi teelõike.

Meie lahendused muudavad ilmastiku andmetel põhinevad otsustusprotsessid taskukohaseks kõikidele huvilistele, alates riigiasutustest ja omavalitsustest ning lõpetades ettevõtete ja eraklientidega. Võtke meiega julgelt ühendus ja leiame koos sobiva lahenduse.

Vaata ka lehte Tee ja ilm.