Ilmastiku seire ja ilmajaamad

Teeilmajaamade poolt mõõdetud andmed on oluliseks abivahendiks liiklustingimuste hindamisel teeilmajaama paigalduskohas. Teavitades liiklejaid ilmastikutingimustest ning edastades teeilmajaama poolt esitatud hoiatusi, paraneb sõidukijuhtide liikluskultuur ning ühtlasi ka liiklusohutus. Teeilmajaamad annavad teehooldajale võimaluse teha õigeaegselt libedusetõrjet ning järelevalvele kontrollida teehoolduse käiku. Põhjamaades tehtud tasuvusuuringud on näidanud, et kaudne ühiskondlik kokkuhoid on teeilmajaamade süsteemile kuluvast summast viis korda suurem.

Teeilmajaama on võimalik komplekteerida erinevate anduritega ning mõõta järgmisi parameetreid:

  • õhu temperatuuri ja niiskust
  • teepinna ja teekatte temperatuuri
  • vee/jääkihi paksust, lume, musta jää ning kloriidide olemasolu
  • sademete tüüpi
  • sademete intensiivsust
  • nähtavust
  • tuule kiirust ja suunda
  • õhurõhku

Teeilmajaamad komplekteeritakse erinevate anduritega ja kaameraga vastavalt vajadusele. Teeilmajaamadest saadavaid andmeid on võimalik näidata teeäärsetel muudetava tekstiga infomärkidel ja tabloodel ning kasutada muudetavate kiirustpiiravate liiklusmärkide töö juhtimisel.
Teeilmajaamad mõõdavad teedel valitsevaid ilmastikutingimusi aastaringselt (365/24). Laiemale kasutajaskonnale on kogutud andmed töödeldud kujul kättesaadavad aadressil tik.teeilm.ee. Andmete esitamine teeilmajaama poolt toimub viivitamatult uue andmepaketi moodustumisel, mis on eriti oluline kiiresti muutuva ilmastiku korral.