Teede kaardistamine

Teede kaardistamine (mobile mapping) võimaldab saada täpse ülevaate teede seisukorrast, parameetritest ja ümbritsevast keskkonnast. Teede kaardistamisel kasutame EyeVi kaardistamistehnoloogiat, mis kogub panoraampildi ja LIDAR-i andmed ning mille alusel saab tarkvara abil luua kolmemõõtmelise teeruumi mudeli. Saadudud teeruumi mudelit saavad kasutada ka isejuhtivad sõidukid teel orienteerumiseks.