Ettevõtte nõukogu

Mart Noorma – nõukogu esimees, Milrem AS, teadus ja arendusdirektor

Andres Uusma – nõukogu liige, MKM, eelarveosakonna juhataja

Virge Aasa – nõukogu liige, Rahandusministeerium