Asfaltsegud ja -katted

Katsetame asfaltsegusid ja -katteid nii tootmise käigus ja ehitamise ajal kui ka järelkontrolli ja sertifitseerimise protsessis. 

Asfalt

  Töö nimetus Meetod Akredi-teering
1. Asfaltsegud. Kuuma asfaltsegu katsemeetodid.
1.1 Asfaltsegu sideainesisalduse ja terakoostise määramine EVS-EN 12697-1
EVS-EN 12697-2
EAK
1.2 Asfaltsegu näiva erimassi määramine EVS-EN 12697-5 EAK
1.3 Asfaltsegu proovikehade mahumassi määramine EVS-EN 12697-6 EAK
1.4 Asfaltsegu veepüsivuse määramine EVS-EN 12697-12 EAK
1.5 Asfaltsegu segregatsioonitundlikkuse määramine EVS-EN 12697-15  
1.6 Asfaltsegu kulumiskindluse määramine (Prall) EVS-EN 12697-16 EAK
1.7 Dreenasfaldi osakeste kadu EVS-EN 12697-17  
1.8 Asfaltsegu sideaine väljanõrgumise määramine EVS-EN 12697-18 EAK
1.9 Asfaltsegu deformatsioonikindluse määramine (rattaroopa katse – väike seade) EVS-EN 12697-22
EVS-EN 12697-33
EAK
1.10 Kaudse tõmbetugevuse määramine EVS-EN 12697-23 EAK
1.11 Proovikehade mõõtmete määramine EVS-EN 12697-29 EAK
1.12 Marshalli proovikehade valmistamine EVS-EN 12697-30  
1.13 Güraator-tihendajaga proovikehade valmistamine EVS-EN 12697-31  
1.14 Asfaltsegu poorsuse määramine 10 güratsiooni järel EVS-EN 12697-31 EAK
1.15 Proovikehade valmistamine rulltihendajaga EVS-EN 12697-33  
1.16 Asfaltsegu Marshalli stabiilsuse ja voolavuse määramine EVS-EN 12697-34  
1.17 Puurkehade paksuse määramine EVS-EN 12697-36 EAK
1.18 Võõrlisandite sisaldus EVS-EN 12697-42  
2. Muud katsed
2.1 PROCTOR-seadmega proovikehade valmistamine    
2.2 Pressiga proovikehade valmistamine EVS 901-3 Lisa J  
2.3 Survetugevuse määramine EVS 901-3 Lisa J  
2.4 Proovi võtmine paigaldatud ja tihendatud segust puurimisega EVS 12697-27
pt 4.7
EAK
2.5 Laboratoorne segu valmistamine    
2.6 Asfaltsegu retsepti koostamine    
2.7 Katte pinna makrotekstuuri sügavuse mõõtmine liivalaigu meetodil EVS-EN 13036-1  
2.8 Asfaltkihi uurmine mittepurustaval meetodil (Maaradar) VAATA SIIA