Asfaltsegud ja -katted

Katsetame asfaltsegusid ja -katteid nii tootmise käigus ja ehitamise ajal kui ka järelkontrolli ja sertifitseerimise protsessis. 

Asfalt

  Töö nimetus Meetod Akredi-teering
1. Asfaltsegud. Asfaltsegu katsemeetodid.
1.1 Asfaltsegu sideainesisalduse ja terakoostise määramine EVS-EN 12697-1 (massierinevuste meetod, automaatne seade) 
EVS-EN 12697-2+A1
EAK
1.2 Asfaltsegu näiva erimassi määramine EVS-EN 12697-5 meetod A EAK
1.3 Asfaltsegu proovikehade mahumassi määramine EVS-EN 12697-6 EAK
1.4 Poorsusnäitajate määramine EVS-EN 12697-8 EAK
1.5 Asfaltsegu veepüsivuse määramine EVS-EN 12697-12 meetod A EAK
1.6 Asfaltsegu segregatsioonitundlikkuse määramine EVS-EN 12697-15  
1.7 Asfaltsegu kulumiskindluse määramine (Prall) EVS-EN 12697-16 meetod A EAK
1.8 Dreenasfaldi osakeste kadu EVS-EN 12697-17  
1.9 Asfaltsegu sideaine väljanõrgumise määramine EVS-EN 12697-18 pt 5 EAK
1.10 Asfaltsegu deformatsioonikindluse määramine (rattaroopa katse) EVS-EN 12697-22 väike seade, meetod B, õhus
EVS-EN 12697-33
EAK
1.11 Kaudse tõmbetugevuse määramine EVS-EN 12697-23 EAK
1.12 Proovikehade mõõtmete määramine EVS-EN 12697-29 EAK
1.13 Marshalli proovikehade valmistamine EVS-EN 12697-30  
1.14 Güraator-tihendajaga proovikehade valmistamine EVS-EN 12697-31  
1.15 Asfaltsegu poorsuse määramine 10 güratsiooni järel EVS-EN 12697-31  
1.16 Proovikehade valmistamine rulltihendajaga EVS-EN 12697-33  
1.17 Asfaltsegu Marshalli stabiilsuse ja voolavuse määramine EVS-EN 12697-34  
1.18 Puurkehade jäävpoorsuse ja tihendusteguri määramine EVS-EN 12697-5 meetod A, meetod B
EVS-EN 12697-6
EVS-EN 12697-8
EVS-EN 12697-30
EVS-EN 12697-31
 
1.19 Puurkehade paksuse määramine EVS-EN 12697-36 pt 6.1 EAK
1.20 Võõrlisandite sisaldus EVS-EN 12697-42  
2. Muud katsed
2.1 Karbonaatsete ühendite määramine ver 1 EVS-EN 196-2 pt 4.5.14 ja 4.5.15 EAK
2.2 PROCTOR-seadmega proovikehade valmistamine    
2.3 Pressiga proovikehade valmistamine (MSE segud) EVS 901-3 Lisa J  
2.4 Survetugevuse määramine (MSE segud) EVS 901-3 Lisa J  
2.5 Veekindlusteguri määramine (MSE segud) EVS 901-3 Lisa K  
2.6 Proovi võtmine paigaldatud ja tihendatud segust puurimisega EVS 12697-27
pt 4.7
EAK
2.7 Laboratoorne segu valmistamine    
2.8 Asfaltsegu retsepti koostamine    
2.9 Katte pinna makrotekstuuri sügavuse mõõtmine liivalaigu meetodil EVS-EN 13036-1  
2.10 Asfaltkihi uurmine mittepurustaval meetodil (Maaradar) VAATA SIIA    

Allhankega tehtavad tööd

  Töö nimetus Meetod Akredi-teering
1. Polütsükliliste aromaatsete süsivesinike sisalduse summa määramine (EPA 16 PAH-i) ISO 18287