Infomärgid ja kiirustablood

Pakume info- ja kiirustabloode s.h. ka muutuva infoteabega liiklusmärkide (ehk VMS märkide) paigaldust ja hooldust. Infomärkide ja kiirustabloode abil on võimalik parandada sõidukijuhi käitumist.

Kiirustabloo
Kiirustabloo üldine tööpõhimõte seisneb tema asukoha poolsest suunast läheneva sõiduki kiiruse fikseerimisel ja selle väärtuse esitamisel visuaalse numbrilise kujundina konkreetsele fikseeritud sõidukijuhile. Kiirustabloo annab täiendavat infot sõidukijuhile tema kiiruse kohta, mis omakorda suunab sõidukijuhtide tähelepanu kehtivatele kiiruspiirangutele. Kiirustabloo on kiiruskäitumise parendamise preventatiivne ja osutav tehniline vahend, mis suhtleb temast möödunud sõidukijuhtidega.

Muutuva infoteabega liiklusmärgid (VMS) ja infotablood
Tänapäeval on infotablood ja muutuva teabega liiklusmärgid värvilised täis LED maatriksid, mis pannakse kokku täpselt vastavalt tehnilistele ülesannetele ning ümbritseva keskkonna tingimustele. Ekraanil saab näidata praktiliselt kõike. Tavaliselt näidatakse infotabloo ekraanil ümbersõiduskeeme, jagatakse operatiivinfot liiklustingimuste kohta, pakutakse alternatiivseid marsruute ja näidatakse, kui palju aega kulub ühte või teise punkti saabumiseks jms. Muutuva infoteabega liiklusmärkide abil on võimalik juhtida kiirust vastavalt liiklus- ja ilmastikutingimustele.

Operatiivne ja arusaadav info liiklustingimustest ja teeoludest tõstab liiklusohutust, rahustab liiklust ja parandab liikluskultuuri.