Suuremõõtmelised ehitustooted

Katsetame suuremõõtmelisi ehitustooteid vastavalt kliendi vajadusele. Peamised katsed on välja toodud allolevas tabelis.

Ehitustooted

  Töö nimetus Meetod Akredi-teering
1. Sillused
1.1 Silluste kandevõime, paindetugevus ja läbipainde määramine EVS-EN 846-9 EAK
1.2 Silluste mõõtmete, massi ja tolerantside määramine EVS-EN 846-11 EAK
2. Ehituskonstruktsioonid
2.1 Õõnespaneelide põikjõukatse EVS-EN 1168  

Allhankega tehtavad tööd

  Töö nimetus Meetod Akredi-teering
1. Metallmaterjalide tõmbekatse EN ISO 6892-1  

Lisaks teeme erinevaid katsetusi vastavalt tellija soovidele ja labori seadmete tehnilistele võimalustele.

Suuremõõtmeliste toodete, sealhulgas ehitustoodete nagu betoon- ja raudbetoontooted ning -konstruktsioonid, katsetamiseks on laboratooriumil kogemus ja järgmised tehnilised võimalused:

  • Jõupõranda koormusseade „PZA“

Jõupõranda koormusseadmestik koosneb pumbajaamadest ja hüdrosilindritest maksimaalse jõuga 10, 50, 100, 200, 400, 600 ja 1000 kN. Koormusseadmestik võimaldab katsetada tooteid, konstruktsioone jne tellija poolt antud koormusskeemi kohaselt erinevates suundades rakendatud staatiliste jõududega. Seadmel on võimalik katsetada paindeelemente pikkusega kuni 12 m ja laiusega kuni 3,5 m.

  • Katsemasin „Survepress IPS 500“

Seade võimaldab katsetada suurte toodete (või ka näiteks müüritise fragmentide) vastupanu survele või paindele maksimaalse jõuga 5000 kN. Katsetada võib kuni korrusekõrgusi elemente või konstruktsioonifragmente.