Müürikivid

Katsetame erinevatest materjalidest müüritisi, ehitusblokke ja telliseid.

Müürikivid

  Töö nimetus Meetod Akredi-teering
1. Müürikivide katsemeetodid
1.1 Survetugevuse määramine EVS-EN 772-1 EAK
1.2 Müürikivide tühikute protsentuaalse pinna määramine EVS-EN 772-2 EAK
1.3 Savitelliste tühikute netomahu ja protsendi määramine vees kaalumisega EVS-EN 772-3  
1.4 Silikaattelliste ja autoklaavitud poorbetoonplokkide niiskusesisalduse määramine EVS-EN 772-10  
1.5 Betoonist, autoklaavitud poorbetoonist ja tehis- ning looduskivist müürikivide kapillaarse veeimavuse ning savitelliste veeimavuse algkiiruse määramine EVS-EN 772-11 EAK
1.6 Müürikivide (välja arvatud looduslikud kivid) neto- ja brutokuivtiheduse määramine EVS-EN 772-13 EAK
1.7 Betoonist ja tehiskivist müürikivide niiskusepõhiste mahumuutuste määramine EVS-EN 772-14  
1.8 Mõõtmete määramine EVS-EN 772-16 EAK
1.9 Silikaattelliste külmakindluse määramine EVS-EN 772-18 EAK