Müüritise materjalid ja müüritis

Katsetame erinevatest materjalidest müüritisi, ehitusblokke ja telliseid.

Müürikivid

  Töö nimetus Meetod Akredi-teering
1. Müürikivide katsemeetodid
1.1 Survetugevuse määramine EVS-EN 772-1 EAK
1.2 Müürikivide tühikute protsentuaalse pinna määramine EVS-EN 772-2 EAK
1.3 Savitelliste tühikute netomahu ja protsendi määramine vees kaalumisega EVS-EN 772-3  
1.4 Betoonmüürikivide painde-tõmbetugevuse määramine EVS-EN 772-6  
1.5 Silikaattelliste ja autoklaavitud poorbetoonplokkide niiskusesisalduse määramine EVS-EN 772-10  
1.6 Betoonist, autoklaavitud poorbetoonist ja tehis- ning looduskivist müürikivide kapillaarse veeimavuse ning savitelliste veeimavuse algkiiruse määramine EVS-EN 772-11 EAK
1.7 Müürikivide (välja arvatud looduslikud kivid) neto- ja brutokuivtiheduse määramine EVS-EN 772-13 EAK
1.8 Betoonist ja tehiskivist müürikivide niiskusepõhiste mahumuutuste määramine EVS-EN 772-14  
1.9 Mõõtmete määramine EVS-EN 772-16 EAK
1.10 Silikaattelliste külmakindluse määramine EVS-EN 772-18 EAK
1.11 Müürikivide pindade tasasuse määramine EVS-EN 772-20  
1.12 Savi- ja silikaattelliste veeimavuse määramine EVS-EN 772-21  
2. Müüritise katsemeetodid
2.1 Survetugevuse määramine EVS-EN 1052-1  
3. Seinamaterjalid
3.1 Surve ja paindetugevuse määramine GOST 8462  
4. Muud katsed
4.1 Autoklaavse mullbetooni paindetugevuse määramine EVS-EN 1351  
4.2 Autoklaavse mullbetooni mahukahanemise määramine EVS-EN 680  

Müürimördid

  Töö nimetus Meetod Akredi-teering
1. Konsistentsi määramine  EVS-EN 1015-3  
2. Õhusisalduse määramine EVS-EN 1015-7  
3. Painde- ja survetugevuse määramine EVS-EN 1015-11  
4. Veeimavuse määramine EVS-EN 1015-18