Tee- ja raudtee- ehitusmaterjalide proovivõtt ja katsetamine

AS Teede Tehnokeskus ja MTÜ Eesti Taristuehituse Liit koostöös toimub 15. mail 2024.a. koolituspäev

„Tee- ja raudtee-ehitusmaterjalide proovivõtt ja katsetamine“

Koolituspäeva eesmärk: anda osalejatele teavet EV Standarditest tulenevatest nõuetest teedeehitusmaterjalide õigele proovivõtule ning katsetamisele. Usume, et teedeehitusmaterjalide proovivõtu ja katsetamise teema on jätkuvalt aktuaalne nii teehoiutööde tellijale, töövõtjale ja omanikujärelevalve insenerile ning kõnetab teid.

Koolituse sihtgrupp: teehoiutööde tellijate, töövõtjate ja omanikujärelevalve teenust pakkuvate ettevõtete esindajad, reaalselt ja igapäevaselt teede objektidelt proovivõtu ja katsetamisega tegelevad töötajad.

Aeg: 15. mai 2024

Koht: Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, energeetikateaduskond, auditoorium NRG-226.

Hind: osaleja hind 170 EUR +km.*
* Eesti Taristuehituse Liit MTÜ liikme, Transpordiameti ning Rail Baltic Estonia OÜ osaleja hind 160 EUR +km.
Sisaldab kõik koolitusega kaasnevad kulud, sh kohvipausi ja lõuna.

Koolituspäeva kestus 8,3 tundi, koolitus annab 7,0 TP-d.

Osalejaks saab registreeruda kuni 10.05.24 alloleval vormil või e-kirjaga eva.akke@teed.ee  

Ajakava

Kolmapäev, 15 mai

09:20 - 09:40

Hommikukohv

09:40 - 09:45

Infopäeva sissejuhatus.

09:45 - 10:45

Asfaltsegud, proovivõtt töömaal.
Oliver Kiisler, Tariston AS

10:45 - 12:00

Täitematerjalide proovivõtt ja katsetamine (liiv-kruus-killustik).
Silver Siht, TREV 2 Grupp AS

12:00 - 12:45

LÕUNA

12:45 - 13:30

RBE materjalide nõuded, proovide võtt ja katsetamine.
Janek Hendrikson, Rail Baltic Estonia OÜ

13:30 - 14:15

Proovide vastuvõtt laboris, hoiustamine, käitlemine. Tellimuste vormistamine.
Henri Prank, AS Teede Tehnokeskus

14:15 - 14:30

Vaheaeg

14:30 - 15:15

Betoon, proovivõtt ja katsetamine.
Aleksei Mahnatš, Rudus AS

15:15 - 15:45

Proovivõtu olulisus tellija vaates.
Mart Arusoo, Transpordiamet

15:45 - 17:00

Teede ja liikluse teadus- ja katselaboratoorium, külastus.
Kristjan Lill, TTÜ

Registreerimine lõppenud