Ringlussevõetud asfalt

Aleksander Altmäe
15.11.2019 blogid

Tootmises otsitakse pidevalt viise, kuidas tõhusamalt toimetada, kulutada vähem energiat ja taaskasutada võimalikult palju. Teedeehituses on üheks selliseks heaks näiteks üles freesitud asfaldi ehk freespuru kasutamine uue asfaltsegu tootmisel. Seda saab teha olenevalt kattekihist kandev- ja siduvkihi segudes kuni 20% ja kulumiskihi segudes kuni 10% ulatuses.

Ringlussevõetud asfaldi ehk freespuru nõuded asfaltsegudes kasutamiseks on toodud standardis EVS-EN 13108-8:2016 „Asfaltsegud. Materjali spetsifikatsioon. Osa 8: Ringlussevõetud asfalt“. Nagu tee-ehitusmaterjalide tootmisel tavapärane, tuleb selle tootmiseks koostada tootmisohje ja toodet katsetada.

Tehase tootmisohje. Tootjal tuleb kirja panna ja kasutusele võtta tootmisohje tagamaks turustatava toote vastavus standardi nõuetele. Lühidalt peab tehase tootmisohje sisaldama tegevuskirjeldusi, regulaarseid kontrollimisi, katseid ja hindamisi ning nende tulemuste kasutamist, et kontrollida lähte- ja teisi saabunud materjale või koostisosi, seadmeid, tootmisprotsessi ja toodet. Tootmine ja toode peavad olema jälgitavad. Toote jälgitavus on väga oluline vigade tekkepõhjuste otsimisel.

Esmased tüübikatsed. Ringlussevõetud asfaldi (esmased) proovid tuleb võtta ja katsetada vastavalt järgides minimaalset proovide arvu (standardi jaotis 5.5). Sealjuures tuleb arvestada minimaalset katsesageduse taset ja lähtematerjali kogust.

Omadused. Ringlussevõetud asfaldil tuleb määrata: võõrlisandite olemasolu, sisaldus ja tüüp (standardi jaotis 4.1), sideaine tüüp (4.2.1), keskmine täitematerjali terakoostis (4.3), keskmine sideainesisaldus (4.4) ja maksimaalne ringlussevõetud asfaldi tükisuurus (4.5).

Nõudmisel tuleb määrata kavandatud kasutusotstarbe või -otstarvete puhul asjakohased oluliste omadustega seotud parameetrid: sideaine proovide keskmine penetratsioon, keskmine pehnemistäpp või keskmine sideaine viskoossus (4.2.2), lähtematerjali moodustav(ad) segugrupp(-grupid) (5.2 Ringlussevõetud asfaldi päritolu), täitematerjalide tüübid ja asjakohased omadused standardi EN 13043 järgi (5.3) ja lähtematerjali homogeensus (5.4). Nõudmisel määramine tähendab, et seda tuleb teha juhul, kui klient seda nõuab.

Asfaldist katendikihtide ehitamise juhise järgi tuleb asfaltsegudesse lisatava asfaldipuru omadustest määrata vähemalt: sideaine tüüp ja sisaldus, terakoostis sihtsegu kontrollsõelte läbindite protsentidena ning võõrlisandite sisaldus.

Kokkuvõtvalt peab tootja ringlussevõetud asfaldi turule laskmisel koostama selle kohta vastavusdeklaratsiooni, kus tuleb määrata vähemalt: võõrlisandite olemasolu, sisaldus ja tüüp (4.1), sideaine tüüp (4.2.1) ja sisaldus (4.4), keskmine täitematerjali terakoostis (4.3), maksimaalne ringlussevõetud asfaldi tükisuurus (4.5) ning ohtlike ainete olemasolu. Muud omadused üksnes nõudmisel.

Standardi käsitlusalas on toodud muuhulgas märkus, et Eestis on nõutud ringlussevõetud asfaldi vastavuse tõendamine. Seega saab ringlussevõetud asfalti sertifitseerida sarnaselt täitematerjalidele ja sideainetele. Teede Tehnokeskusel on olemas akrediteering ringlussevõetud asfaldi sertifitseerimiseks.

Lisa kommentaar

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga