„Teedeobjekti elukaar“ - V moodul 23.-24.03.2021/WEBINAR

Ajakava:

23.03.2021

09:50 - 10:00

Avasõnad koolitusele „Teedeobjekti elukaar“ V moodul.
Eva Äkke / Tarmo Trei

10:00 - 11:30

MKM määrus 101 Tee ehitamise kvaliteedi nõuded. Omanikujärelevalve korraldusest Transpordiametis, tellija tagasiside 2020 ja ootused 2021
Anti Palmi Transpordiamet

11:30 - 11:45

Vaheaeg

11:45 - 13:15

Teedeobjektide omanikujärelevalvet tehes. Teetööde kvaliteedi mõõtmised ja tööde dokumenteerimine.
Urmas Konsap Skepast & Puhkim OÜ

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

Eri sildade kasutusea pikendamine üle 100 aasta. Innovaatilisi lahendusi maailmast.
Sander Sein Tallinna Tehnikaülikool

24.03.2021

09:30 - 10:45

Sildade/viaduktide ülevaatused, rajatiste register ja rajatiste valiku kriteeriumid.
Olari Valter Transpordiamet

10:45 - 11:00

Vaheaeg

11:00 - 12:15

Sildade, viaduktide ja tunnelite projekteerimine. Projektide ekspertiis.
Daniel Lõhmus Maanteed OÜ

12:15 - 13:00

Lõuna

13:00 - 14:15

Sildade/viaduktide ehitus. Kogemuslood.
Robert Sinikas AS TREV-2 Grupp

14:15 - 14:30

Vaheaeg

14:30 - 15:30

Sildade/viaduktide omanikujärelevalvet tehes.
Mart Kaar Sweco Est AS

15:30 - 15:50

TEST