Kruusateede korrashoid 21.3.23

Ajakava:

21.03.2023

09:50 - 10:00

Osalejad kogunevad

10:00 - 11:15

Riigiteede korrashoiulepingust tulenevad töövõtja kohustused.
Tarmo Lood, Verston OÜ

11:15 - 11:45

VAHEAEG

11:45 - 13:45

Kruusateede korrashoiust Soome Vabariigis.
Henry Tennberg, RoadMeteo OY