Linnade ja valdade teehoiuseminar 30.11.22

Ajakava:

30.11.2022

10:00 - 10:20

Tee seisundimõõtmise andmete kasutamine teede remondikava koostamisel.
Marek Truu, Arendus ja uuringud osakonna juhataja

10:20 - 10:40

Kerge ja raske liikus – kuidas nende liikumisest rohkem teada saab.
Tanel Jairus, liiklusspetsialist

10:40 - 11:00

360-kraadi panoraampildi praktiline kasutamine kergliiklusteede seisukorra hindamisel.
Anti Kasuk, geoinformaatik

11:00 - 11:20

Kuidas veenduda, et tee-ehitusel kasutati kvaliteetseid materjale?
Henri Prank, labori juhataja

11:20 - 11:40

Praktilisi näiteid omanikujärelevalve töömaalt.
Timo Tsefels, järelevalve osakonna juhataja

11:40 - 12:00

Uued abivahendid talvise teehoolde kvaliteedi tõstmiseks.
Märt Puust, ITS projektijuht