Maksukorralduse seaduse muudatus. Objektimeeskondade tulemuslik juhtimine. 28.6.23

Ajakava:

28.06.2023

09:45 - 09:55

Osalejad kogunevad.

09:55 - 10:00

Sissejuhatus infopäeva.

10:00 - 11:30

Meeskondade juhtimine ühtse eesmärgi nimel, I osa
Ene Seidla, Hal OÜ

11:30 - 12:00

Vaheaeg

12:00 - 14:30

Meeskondade juhtimine ühtse eesmärgi nimel, II osa.
Ene Seidla, Hal OÜ