Riigihanked ja uus hankemudel – allianss hange 12.4.24

Ajakava:

12.04.2024

09:45 - 10:00

Kogunemine Teamsis

10:00 - 10:05

Sissejuhatus koolituspäeva.

10:05 - 11:50

2022-2024 olulisemad lahendid riigihangete vaidluste lahendamisel. Alateemad: Riigihanke alusdokumendid; Hankepass; Kvalifikatsiooni kontrollimine; Kõrvaldamine RHS § 95 lg 4 p-i 8 alusel (eelnev hankelepingute rikkumine); Pakkumuse vastavuse kontrollimine (puuduste kõrvaldamine pakkumuses); RHS § 115 – põhjendamatult madal maksumus.
Ulvi Reimets, Rahandusministeerium

11:50 - 12:30

LÕUNA

12:30 - 14:00

Tänaste hankemudelite kitsaskohad ja arenguvajadused. Allianssmudeli tutvustus.
Anti Palmi, Transpordiamet

14:00 - 14:15

Vaheaeg

14:15 - 15:15

Konkurentsipõhine läbirääkimistega hankemenetlus – võimalus leida tugevaim partner. Sindi-Lodja silla ehitushanke näitel.
Anti Palmi, Transpordiamet