Sildade ja truupide dimensioneerimine vooluhulkadele

Ajakava:

22.02.2022

09:50 - 10:00

Osalejad kogunevad Teams-is

09:55 - 10:00

Avasõnad

10:00 - 11:30

Hüdroloogiline seire, selle põhimõte ja teostus. Seire tulemused ja kasutamine ning säilitamine. Hüdroloogiline mudel ja prognoos. Praktilised näited vooluhulkade arvutamiseks.
Jana Põldnurk, Joonatan Kama ja Anna Põrh

11:30 - 12:15

LÕUNA

12:15 - 13:45

Arvutuslikud vooluhulgad ja ületustõenäosused rajatiste dimensioneerimiseks. Vooluhulkade arvutus mõõtmisandmete puudumisel, mudelite kasutuspiirid. Praktilised näited vooluhulkade arvutamiseks. Truubitorude ja torusildade dimensioneerimise hüdraulilised alused ja arvutusskeemide valik. Truubitorude dimensioneerimise juhendi tutvustus.
Toomas Timmusk

13:45 - 14:00

VAHEAEG

14:00 - 14:45

Sildade ja truupide vooluhulkade arvutused tegelikkuses.
Enn Kulp