Uuenevad Tee projekteerimise normid

Ajakava:

28.01.2022

09:50 - 10:00

Osalejad kogunevad TEAMS-is

10:00 - 11:00

2021. aastal tehtud muudatused kehtivas Tee projekteerimise normides (jõustuvad 2021.a lõpus)
Ain Kendra, T-Konsult OÜ

11:00 - 11:15

Vaheaeg

11:15 - 12:15

Soome teekonstruktsiooni projekteerimise juhendi kasutamise pilootprojektide kogemusest
Ain Kendra, T-Konsult OÜ

12:15 - 13:00

LÕUNA

13:00 - 14:00

Uued Tee projekteerimise normid (TPN), mis on muutumas (jõustuvad eeldatavasti kolmas kvartal 2022)
Pavel Karev, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

14:00 - 14:15

Vaheaeg

14:15 - 15:15

Olulisemad kavandatavad muudatused TPN-is võrreldes kehtivate normidega
Kärt Aardam, Transpordiamet