Teedeobjekti elukaar III

Ajakava:

19.04.2022

09:15 - 09:30

Hommikukohv

09:25 - 09:30

Avasõnad ja sissejuhatus
Eva Äkke, Tarmo Trei

09:30 - 10:45

Pinnased ja täitematerjalid, maavarade kaevandamisõigus ja tootmine
Tennobert Haabu, EMG Karjäärid OÜ

10:45 - 11:00

VAHEAEG

11:00 - 12:15

Tee-ehitusmaterjalid, nõuded ja laborikatsetused
Henri Prank, AS Teede Tehnokeskus

12:15 - 13:00

LÕUNA

13:00 - 14:15

Teetööde dokumenteerimine
Urmas Konsap

14:15 - 14:30

VAHEAEG

14:30 - 15:45

Teehoiutööde omanikujärelevalve
Ilmar Link, TPJ Inseneribüroo OÜ

15:45 - 16:00

VAHEAEG

16:00 - 16:35

Teedeehitus ja tööohutus
Priit Loos, Nordecon AS

20.04.2022

09:15 - 10:30

Pindamine kui tee seisundi parendamise üks võimalus
Marek Koit, Üle OÜ

10:30 - 10:45

VAHEAEG

10:45 - 11:45

Teede suvine ja talvine korrashoid
Joel Tiisler, Verston OÜ

11:45 - 12:30

LÕUNA

12:30 - 14:00

Rail Baltica rajatised
Tiit Valt ja Raido Kivikangur, OÜ Rail Baltic Estonia

14:00 - 14:15

VAHEAEG

14:15 - 15:30

Koostöö tagamine kasutades allianss lepingu vormi. Kogemus Soomest
Raul Vibo, Ramboll Finland OY