Linnade ja valdade teehoiuseminar

Ajakava:

17.06.2021

10:00 - 10:10

Seminari sissejuhatus.
Taivo Möll

10:10 - 10:25

Mitme milli küsimus - milline tee vajab millist remonti, millal ja millise raha eest?
Marek Truu

10:25 - 10:40

Kes ja kui palju teel liiguvad? Liiklusloendus annab vastuse.
Tanel Jairus

10:40 - 10:55

Tellija nutikad abilised talvise teehoolde korraldamisel säästavad raha.
Märt Puust

10:55 - 11:10

Sõltumatus, pädevus ja panustamine - omanikujärelevalve rollid ehitusprotsessis.
Timo Tsefels

11:10 - 11:25

Kuidas veenduda, et tee-ehitusel kasutati kvaliteetseid materjale?
Henri Prank

11:25 - 11:40

Kas tee sai tasane, tugev ja kihid õige paksusega?
Romet Raun

11:40 - 11:45

Kokkuvõte.
Taivo Möll