Teehoiutööde ehitusjärelevalve koolitus I moodul 14.02.23

Ajakava:

14.02.2023

09:30 - 09:45

Hommikukohv

09:45 - 11:00

Teehoiutöödega seonduvad seadused, määrused jm õigusaktid.
Pavel Karev

11:00 - 11:15

VAHEAEG

11:15 - 12:15

Transpordiameti normdokumentide muudatused (2021-2022).
Mart Arusoo, Transpordiamet

12:15 - 13:00

LÕUNA

13:00 - 14:30

Tee ja teetööde kvaliteedinõuded ja omanikujärelevalve ülesanded ja tellija rahulolu, OJV lepingud 2023.
Anti Palmi, Transpordiamet

14:30 - 14:45

VAHEAEG

14:45 - 16:15

Projekteerimisprotsess, etapid ja tüüpvead.
Mikk Reier, Reaalprojekt OÜ

15.02.2023

08:45 - 09:00

Hommikukohv

09:00 - 10:30

Geodeesia olulisus ja tänapäevased töövahendid.
Mart Rae, Rae Geodeesia OÜ

10:30 - 10:45

VAHEAEG

10:45 - 12:00

Teetööde ettevalmistustööde järelevalve, sh geodeetiliste tööde järelevalve ja tüüpvead.
Ülar Tooming, TeedEst OÜ

12:00 - 12:45

LÕUNA

12:45 - 14:00

Muldkeha ja aluste ehitus, tüüpvead.
Priit Paabo, GRK Eesti AS

14:00 - 14:15

VAHEAEG

14:15 - 15:30

Katete ehitus, järelevalve ja nende vastuvõtmine, tüüpvead.
Jaak Tänava, KMG OÜ

15:30 - 16:15

Termokaamera kasutamine asfaltkatete kasutamisel.
Marek Truu, Romet Raun, AS Teede Tehnokeskus