Teehoiutööde ehitusjärelevalve koolitus II moodul 21-22.02.23

Ajakava:

21.02.2023

09:15 - 09:30

Hommikukohv

09:30 - 11:00

Pindamine, pindamistööde järelevalve, tüüpvead.
Marek Koit, Üle OÜ

11:00 - 11:15

VAHEAEG

11:15 - 12:45

Sillaprojektide ekspertiis, tüüpvead ja omanikujärelevalve.
Ando Funk, Stricto

12:45 - 13:30

LÕUNA

13:30 - 15:00

Teedeehitusmaterjalid, materjalide nõuetele vastavuse kontroll, tüüpvead.
Henri Prank, AS Teede Tehnokeskus

15:00 - 15:15

VAHEAEG

15:15 - 16:15

Teetöödeaegne liikluskorraldus.
Jarmo Vooglaine

22.02.2023

08:45 - 09:00

Hommikukohv

09:00 - 10:30

Teetööde vastuvõtmine ja dokumenteerimine.
Urmas Konsap

10:30 - 10:45

VAHEAEG

10:45 - 11:45

Teetööde järelevalvel kasutatavad mõõteriistad.
Jüri Kivi

11:45 - 12:30

LÕUNA

12:30 - 13:15

Ehitaja kogemuslood: T2 ehitustööd lõigul Kärevere - Kardla.
Madis Saadik, Nordecon AS / Tariston AS

13:15 - 14:00

Omanikujärelevalve inseneri kogemuslood.
Priit Hainoja, Infragate Eesti AS

14:00 - 14:15

VAHEAEG

14:15 - 15:45

Teede suvine ja talvine korrashoid, järelevalve.
Hannes Vaidla, Transpordiamet