Teehoiutööde omanikujärelevalve koolitus

Ajakava:

20.10.2021

09:30 - 09:45

Hommikukohv

09:45 - 11:15

Teehoiutöödega seonduvad seadused, määrused jm õigusaktid
Pavel Karev, Majandus- ja Kommunikatsiooni Ministeerium

11:15 - 11:30

Vaheaeg

11:30 - 13:00

Tee ja teetööde kvaliteedinõuded (määrus 101) ja omanikujärelevalve ülesanded
Anti Palmi, Transpordiamet

13:00 - 13:45

Lõuna

13:45 - 15:15

Teetööde ettevalmistustööde järelevalve, sh geodeetiliste tööde järelevalve; tüüpvead
Ülar Tooming, TeedEst OÜ

15:15 - 15:30

Vaheaeg

15:30 - 16:45

Ettevalmistustööd, muldkeha ja aluste ehitus
Alan Muruväli, AS TREV-2 Grupp

21.10.2021

09:00 - 09:15

Hommikukohv

09:15 - 10:45

Materjalide nõuetele vastavuse kontroll
Kristjan Lill, Tallinna Tehnikaülikool

10:45 - 11:00

Vaheaeg

11:00 - 12:00

Katete ehitus, järelevalve ja nende vastuvõtmine; tüüpvead
Jaak Tänava, KMG OÜ

12:00 - 12:30

Termokaamera kasutamine asfaltkatete kvaliteedi tagamisel
Marek Truu, Romet Raun, AS Teede Tehnokeskus

12:30 - 13:15

Lõuna

13:15 - 14:45

Ehitusobjekti korrashoid ja tööohutus
Ilmar Link, TPJ Inseneribüroo OÜ

14:45 - 15:00

Vaheaeg

15:00 - 16:30

Sildade ja viaduktide ehitamise järelevalve ja tüüpvead
Toivo Jürgenson, Toomtsentrum OÜ

22.10.2021

09:00 - 09:15

Hommikukohv

09:15 - 10:45

Teetööde aegne liikluskorraldus
Jarmo Vooglaine, Transpordiamet

10:45 - 11:00

Vaheaeg

11:00 - 12:30

Tööde vastuvõtmine ja dokumenteerimine

12:30 - 13:15

Lõuna

13:15 - 14:45

Teede suvine ja talvine korrashoid, järelevalve
Tõnis Pelapson, Üle OÜ

14:45 - 15:00

Vaheaeg

15:00 - 15:45

OJV inseneri kogemuslood
Jüri Kivi, AS Teede Tehnokeskus