Teetöödeaegne liikluskorraldus ja piirdesüsteemid

Ajakava:

05.05.2022

09:10 - 09:25

Hommikukohv

09:25 - 09:30

Avasõnad

09:30 - 12:15

Liikluskorralduse nõuded teetöödel, MKM määrus nr 43, 13.07.2018; Transpordiameti Ajutise liikluskorralduse juhis; Ajutine liikluskorraldus riigiteede objektidel
Jarmo Vooglaine, Transpordiamet

12:15 - 13:00

LÕUNA

13:00 - 13:45

Teetöödeaegne liikluskorraldus Tallinnas
Olev Pikker, Tallinna Transpordiamet

13:45 - 14:00

VAHEAEG

14:00 - 15:30

Piirdesüsteemid, kasutusprobleemid ja sagedasemad vead valikul; Jalakäijate piirded ja jalakäijate ohutus
Lauri Lillmann, Saferoad Baltic Eesti

15:30 - 15:40

Päeva kokkuvõte