Tehnoloogiaseminar 2023

Ajakava:

11.04.2023

10:00 - 10:20

Lähedalt ja kaugelt - kuidas liikumised üle lugeda.
Tanel Jairus, Teede Tehnokeskus

10:20 - 10:40

Rajatiste mittepurustav hindamine loodusliku atmosfäärikiirguse abil.
Sander Sein, GScan

10:40 - 11:00

Tänavate markeeringu kaardistamise tulemuste praktiline kasutamine Tartu linnas.
Peep Margus, Tartu LV

11:00 - 11:20

Teede seisundi kaardistamine Eesti tehnoloogiaga meil ja mujal.
Sven Veskioja, Teede Tehnokeskus

11:20 - 11:40

Liiklejate poolt edastatav info kasutusvõimalused.
Märt Puust, Teede Tehnokeskus

11:40 - 12:00

AI rakendamine soola tuvastamiseks teepinnal.
Mihkel Tedremaa, Superhands