Truupide ja sildade hoole

Ajakava:

21.06.2022

08:50 - 09:00

Osalejad kogunevad Teamsis

09:00 - 10:30

Ülevaade olemist ja seisundist – truubid ja sillad. Truupide ja sildade hoolet reguleerivad normdokumendid. Riikliku järelevalve roll.
Olari Valter, Transpordiamet

10:30 - 10:45

VAHEAEG

10:45 - 11:15

Truupide ja kergliiklusteede sildade korrashoiust Põltsamaa vallas.
Aivar Aigro, Põltsamaa valla teede spetsialist

11:15 - 12:15

Vete ärajuhtimise süsteemide olulisusest, truubitorude valiku kriteeriumid ja paigaldus.
Enn Kulp, Hudroseal OÜ