Avalik teave

Ettevõtte majandustuslemuste avalikustamist reguleerivad riigivaraseadus § 97 lõige 6 (Äriühing, milles riigil on vähemalt otsustusõigus, ja riigi asutatud sihtasutus avalikustavad oma veebilehel kasumiaruande ning bilansi ja rahavoogude aruande kord kvartalis hiljemalt kvartalile järgneva kuu lõpuks) ja aktsiaseltsi põhikiri.

2024

2023

2022

2021

2020

2019