Erapooletuse deklaratsioon

AS Teede Tehnokeskuse tegevuste usaldusväärsuse tagamiseks on esmatähtis, et kogu ettevõtte tegevus on erapooletu, põhineb objektiivsusel ja huvide konfliktide vältimisel.  Ettevõtte teenuste kõrge usaldusväärsuse kindlustame sõltumatuse järjepideva kontrolliga.

AS Teede Tehnokeskus tagab, et kõigis oma tegevuste üksikasjades ei esine huvide konflikte. Kinnitame, et AS Teede Tehnokeskus osutab kõiki teenuseid objektiivselt ja erapooletult.

AS Teede Tehnokeskuse erapooletust hindab välisaudiitor ja ettevõtte nõukogu.