Meie teekond

Tänane AS Teede Tehnokeskus sai alguse aastal 1964, kui Autotranspordi ja Maanteede Ministeeriumi Projekteerimise-Uurimise kontorist eraldus teede laboratoorium, mis iseseisva asutusena hakkas kandma nime Teedeehituse Kesklaboratoorium ja mille aadressiks sai Ristiku põik 8 Tallinnas. Ettevõttesse asus tööle 27 inimest. Järgnevate aastate jooksul toimus mitmeid ühinemisi ja tegevusvaldkondade lisandumisi.

Eesti Vabariigi taasiseseisvumise ja uute aegade tulekuga liideti ettevõte Maanteeametiga ja uueks nimeks sai Maanteeameti Tehnokeskus.

Eesti Maanteeprojekt liideti Maanteeameti Tehnokeskusega. Tegevusvaldkond täienes teede ja sildade projekteerimisega.

Maanteeameti Tehnokeskuse baasil loodi aktsiaselts Teede Tehnokeskus. Selle sammuga loodi vabal turul tegutsev ja isemajandav äriühing, mille omanikuks on Eesti Vabariik ja mis allus Teede- ja Sideministeeriumile (praegune Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium MKM). Muudatused olid tingitud Maanteeameti ümberkujunemisest tellija-organisatsiooniks ning vajadusest sõltumatu ekspertorganisatsiooni järele.

AS Teede Tehnokeskusega liideti riigile kuuluv ettevõte Keskus EhitusTEST. Ettevõtete ühendamisega seoses sai Teede Tehnokeskuse uueks asukohaks kinnistu aadressiga Väike-Männiku 26 Tallinnas, kus oli piisavalt ruumi laboratooriumi laiendamiseks ning jagus ka kontoripinda. Keskus EhitusTEST täiendas Tehnokeskuse teenustepaketti ehitusmaterjalide ja –konstruktsioonide katsetamiste ja sertifitseerimisega.

AS Teede Tehnokeskus on teetaristu valdkonnas insener-tehnilisi teenuseid osutav äriühing, kelle missiooniks on luua teadmist ja uusi lahendusi teetaristu arendamisel ja haldamisel. Ettevõte tegutseb edukalt avatud turu tingimustes ja otselepingud riigiga puuduvad. Ettevõtte käive on 3,5 milj € ja töötajaid 53. Teenuseid osutatakse lisaks Eestile veel Lätis, Leedus ja Saksamaal.

AS Teede Tehnokeskus on mainekas teedeala ekspertiisi- ja innovatsioonikeskus Baltikumis ja lähiregioonis. Ettevõte arendab uusi tooteid ja teenuseid ning on saavutanud konkurentsieelise tehnoloogiliste lahenduste loomise ja rakendamise kaudu. Ettevõttel on toimiv müügivõrgustik ja kliendid mitmetes välisriikides.