Meie väärtused

Asjatundlikkus – tunneme oma ala ja peame tähtsaks pidevat professionaalset arengut.

Uuendusmeelsus – oleme loovad ja otsime alati uusi lahendusi.

Sõltumatus – läheneme teaduslikult ja faktipõhiselt sõltumata kellegi kallutatud huvidest.

Usaldusväärsus – täidame oma lubadused, oleme täpsed, objektiivsed ja konfidentsiaalsed.

 

Missioon
Luua teadmist ja pakkuda uusi lahendusi teetaristu haldamisel ja arendamisel.

Visioon 2025
Mainekas teedeala ekspertiisi- ja innovatsioonikeskus Baltikumis ja lähiregioonis.