Keskkonnahoidlikkus teehoiul

AS Teede Tehnokeskuse ja Eesti Taristuehituse Liit MTÜ koostöös toimub 09.02.23 infopäev teemal

Keskkonnahoidlikkus teehoiul

Infopäeva eesmärk: jagada koolitusel osalejatele infot keskkonnahoidlikkusest teehoius – kuidas hankida töid, et keskkonnahoidlikkus oleks parimal viisil tagatud, milline on taristuehituses ja millest tekkiv süsiniku jalajälg, uued keskkonda säästvamad tooted ja kuidas seda kõike ellu viia.

Infopäeva sihtgrupp: teehoiutööde tellija, projekteerimise, ehitamise ning omanikujärelevalve teenust pakkuvate ettevõtete esindajad.

Infopäeva toimumise koht: Tallinn, Teaduspark Tehnopol, Akadeemia tee 21/1, konverentsiruum „Veenus“

Algus kell 9.30, kestus 6,3 akadeemilist tundi, 5,1 TP-d.

Infopäeval osaleja hind: 160.00 EUR+ km *

* Hind Eesti Taristuehituse Liidu liikmele ja Transpordiameti esindajale 150.00 EUR+ km.

* Sisaldab hommikukohvi ja lõuna.

Osalejaks saab registreeruda kuni 03.02.23  alloleval vormil või e-posti aadressil eva.akke@teed.ee

Tulge ja täiendage oma erialaseid teadmisi!

 

PÄEVAKAVA:

09.30 Saabumine ja hommikukohv
09.55 Sissejuhatus koolitusse
10.00 Keskkonnahoidlikud riigihanked. Karen Silts, Keskkonnaministeerium
10.45 Süsiniku jalajälg taristuehituses. Kristjan Lill, Tallinna Tehnikaülikool
11.30 Ligniin – sideaine bioasfaldi jaoks. Peep Pitk, Phd, Fibenol OÜ
12.15 Küsimused, vastused ja diskussioon
12.25 Lõuna
13.15 Soojad asfaltsegud. Kristiina Lobrev, Tref AS 
14.00 EPD’d/keskkonnadeklaratsioonid - kas samm keskkonnasäästlikuma ehitamise poole? Tarvo Mill, Tallinna Tehnikakõrgkool
14.45 LCA metoodika ehitussektoris, CO2 jalajälje arvutused. Marek Rannala, Liikuvusagentuur
15.45 Küsimused, vastused ja diskussioon
16.00 Turvalist koduteed!

Registreerimine lõppenud