Kruusateede korrashoid

Arvestades kruusateede hoolde olulisust ja nende osatähtsust meie teede taristus, kutsume teid osalema 21.03.23 Teedeobjekti eluringi koolituste seerias toimuval infopäeval

Kruusateede korrashoid.

Infopäeva eesmärk: keskenduda vahetult peale talitööde hooaja lõppu eesootavale kevadisele ja suvisele kruusateede korrashoiuga seonduvale, anda ülevaade riigiteede korrashoiulepingust tulenevatest töövõtja kohustustest, tehes seda nii Eesti  kui Soome Vabariigi näidetel.

Infopäeva sihtgrupp: korrashoiutööde tellijate, töövõtjate ja omanikujärelevalve teenust pakkuvate ettevõtete esindajad.

Infopäeva toimumise koht: veebiseminar, algus kell 10. 

Koolituse kestus: 4,3 akadeemilist tundi, koolitus annab 3,3 TP-d.

Infopäeval osaleja hind: 120 EUR, lisandub km.*

*Hind Eesti Taristuehituse Liikmele ja Transpordiameti esindajale 110 EUR, lisandub km.

Osalejaks saab registreeruda kuni 19.03.23 alloleval vormil või e-posti aadressil eva.akke@teed.ee

Koolitus toimub koostöös Eesti Taristuehituse Liiduga. Soome-teemaline ettekanne on soome keeles, tõlgib Ann Tamme.

Tulge ja täiendage oma erialaseid teadmisi!

Ajakava

Teisipäev, 21 märts

09:50 - 10:00

Osalejad kogunevad

10:00 - 11:15

Riigiteede korrashoiulepingust tulenevad töövõtja kohustused.
Tarmo Lood, Verston OÜ

11:15 - 11:45

VAHEAEG

11:45 - 13:45

Kruusateede korrashoiust Soome Vabariigis.
Henry Tennberg, RoadMeteo OY

Registreerimine lõppenud