Liiklusreguleerija III pädevuskoolitus

Selleks, et suvistel teedeobjektidel teeksid oma tööd koolitatud liiklusreguleerijad ja pädev projektimeeskond, korraldame Liiklusreguleerija III pädevuskoolituse.

Koolituse toimumise aeg ja koht: neljapäev, 21.04.22 Männiku tee 89, hotell Dzingel, Tallinn, konverentsiruum  D. Algus 09.15 (hommikukohv 09.00- 09.15).

Koolitus koosneb auditoorsest teoreetilisest osast ja liikluse reguleerija jaoks vajalike praktiliste oskuste omandamisest liikluse all oleval teel.

Koolitupäeva  kestus 8-9 tundi.

Koolituse eesmärk: Anda osalejatele teadmisi liikluse reguleerimist käsitletavatest õigusaktidest, reguleerija märguannetest ja varustusest ning reguleerija ohutust mõjutavatest teguritest, lisaks anda osalejatele ka praktilisi oskusi töösituatsioonis liikluse reguleerimiseks.

Liikluse reguleerija III pädevuskoolitus viiakse läbi “Liiklusseaduse” § 8 lõike 3 punktis 8 nimetatud isikutele: teeomaniku või haldusorgani poolt ajutiselt liiklust reguleerima määratud isik seoses teetöödega ja ettenähtud korras kooskõlastatud ürituste ajal või muudel juhtudel, kui liiklus on häiritud või tee on ajutiselt üldiseks liikluseks suletud.

Reguleerija III pädevuskoolituse õppekava alus: MKM 27.06.2011 määrus nr 56 “Reguleerija koolitamise kord, reguleerija tunnistuse vorm ja selle väljaandmise kord”.

Koolitus toimub koostöös Estroad OÜ-ga.

Koolitusel osaleja hind: 135 EUR, lisandub käibemaks.

Hind sisaldab: koolitus (auditoorne ja praktiline osa), konverentsiruumi kasutuse, kohvipausi ning lõuna, koolitunnistuse läbitud koolituse kohta ja reguleerija tunnistuse pärast lõputesti edukat sooritamist.

Lisateave: Reguleerija pädevuskoolitusele on oodatud  isik, kelle terviseseisund vastab vähemalt “Liiklusseaduse” § 101 lõike 10 alusel B-kategooria mootorsõiduki juhile kehtestatud tervisenõuetele. Tervisetõendi andmete esitamist selgitatakse koolituse toimumise käigus.

 21.04.2022 toimuvale Liiklusreguleerija III pädevuskoolitusele saab registreeruda kuni 16.04.22 alloleval vormil või teatades koolitusel osaleja andmed (osaleja nimi ja isikukood) e-posti aadressil eva.akke@teed või tel 50 54226.

Grupi osalejate arv on  limiteeritud.

 

Täiendav info:

Eva Äkke

Täiendkoolituse projektijuht

5054226

Registreerimine lõppenud