Liiklusreguleerija III pädevuskoolitus (kordus)

Selleks, et suvistel teedeobjektidel teeksid oma tööd koolitatud liiklusreguleerijad ja pädev projektimeeskond, korraldame Liiklusreguleerija III pädevuskoolituse (korduskoolitus)

 

Koolituse toimumise aeg ja koht: 03.06.21, hotell Dzingel, Männiku tee 89, Tallinn, konverentsiruum D.

Algus 09.15 (hommikukohv 09.00 - 09.15)

Koolitus koosneb auditoorsest teoreetilisest osast ja liikluse reguleerija jaoks vajalike praktiliste oskuste omandamisest liikluse all oleval teel.

Koolituse eesmärk: Anda osalejatele teadmisi liikluse reguleerimist käsitletavatest õigusaktidest, reguleerija märguannetest ja varustusest ning reguleerija ohutust mõjutavatest teguritest, lisaks anda osalejatele ka praktilisi oskusi töösituatsioonis liikluse reguleerimiseks.

Liiklusreguleerija III pädevuskoolitus viiakse läbi “Liiklusseaduse” § 8 lõike 3 punktis 8 nimetatud isikutele: teeomaniku või haldusorgani poolt ajutiselt liiklust reguleerima määratud isik seoses teetöödega ja ettenähtud korras kooskõlastatud ürituste ajal või muudel juhtudel, kui liiklus on häiritud või tee on ajutiselt üldiseks liikluseks suletud. 

Koolituse õppekava alus: MKM 27.06.2011 määrus nr 56 “Reguleerija koolitamise kord, reguleerija tunnistuse vorm ja selle väljaandmise kord”.

Koolitus toimub koostöös Estroad OÜ-ga.

Koolituse maksumus: 125.00 EUR, lisandub käibemaks.

Hind sisaldab: koolitust (auditoorne ja praktiline osa), konverentsiruumi kasutust, kohvipausi ning lõunat, koolitunnistust läbitud koolituse kohta ja reguleerija tunnistust pärast lõputesti edukat sooritamist.

Lisateave: Liiklusreguleerija pädevuskoolitusele on oodatud  isik, kelle terviseseisund vastab vähemalt “Liiklusseaduse” § 101 lõike 10 alusel B-kategooria mootorsõiduki juhile kehtestatud tervisenõuetele. Tervisetõendi andmete esitamist selgitatakse koolituse toimumise käigus.

Liiklusreguleerija III pädevuskoolitusele saab registreeruda kuni 27.05.21 alloleva vormi kaudu või teatades koolitusel osaleja andmed (osaleja nimi ja isikukood) e-posti aadressil eva.akke@teed või tel 50 54226.

Grupi osalejate arv on limiteeritud.

 

Täiendav info:

Eva Äkke
Täiendkoolituse projektijuht
5054226