Muutuvad „Tee projekteerimise normid“

AS Teede Tehnokeskuse ja Eesti Taristuehituse Liit MTÜ  koostöös toimub 28.06.22 infopäev

Muutuvad „Tee projekteerimise normid“. Vaade Transpordiameti juhistes tehtud muudatustesse.

Koolituse eesmärk: jagada koolitusel osalejatele infot kehtivates Tee projekteerimise normides tehtud muudatustest (jõustusid 3.01.2022) nende muudatuste mõjust ja kasutamisest. Juttu tuleb ka töös olevatest uutest „Tee projekteerimise normidest“. Käsitlemist leiavad ka Soome teekonstruktsiooni projekteerimise juhendit kasutades Eestis tehtud pilootprojektid ja saadud kogemus. Koolituse teises pooles tutvustatakse Transpordiameti juhistes ja juhendites (AKEJ, REV, KKEJ, Pindamisjuhis) viimase aasta jooksul tehtud ja plaanitavaid muudatusi – milline on tagasiside ja rakendumine.

Koolituse sihtgrupp: teehoiutööde tellija ning projekteerimise, ehitamise ning omanikujärelevalve teenust pakkuvate ettevõtete esindajad

Koolituse läbiviijad:      

  • Ain Kendra, T-Konsult OÜ
  • Mart Arusoo, Transpordiamet

Koolituse toimumise koht: veebiseminar (Teams)

Algus kell 9.00, kestus 3,7 akadeemilist tundi.

Koolitus annab 3,4 TP-d.

 Koolituse maksumus: 125€ +km *

* Hind Eesti Taristuehituse Liidu liikmele 110€ +km

* Hind Transpordiameti esindajatele 110€ +km.

Osalejaks saab registreeruda kuni 26.06.22 alloleval vormil või e-posti aadressil eva.akke@teed.ee

Ajakava

Teisipäev, 28 juuni

08:50 - 09:00

Osalejad kogunevad Teamsis

09:00 - 10:00

2021. aastal tehtud muudatused kehtivas Tee projekteerimise normides (jõustusid 3.01.2022).
Ain Kendra, T-Konsult OÜ

10:00 - 10:15

VAHEAEG

10:15 - 11:15

Soome teekonstruktsiooni projekteerimise juhendi kasutamise pilootprojektide kogemusest.
Ain Kendra, T-Konsult OÜ

11:15 - 11:30

VAHEAEG

11:30 - 12:15

Transpordiameti juhistes ja juhendites viimase aasta jooksul tehtud ja plaanitavad muudatused. Mõju ja tagasiside neist.
Mart Arusoo, Transpordiamet

Registreerimine lõppenud