Uuenevad “Tee projekteerimise normid”

AS Teede Tehnokeskuse ja Eesti Taristuehituse Liit MTÜ  koostöös toimub 28.01.22 infopäev

Uuenevad „Tee projekteerimise normid“

Koolituse eesmärk: jagada infopäeval osalejatele teavet kehtivates Tee projekteerimise normides tehtud muudatustest (jõustuvad 2021. aasta lõpus), nende muudatuste mõjust ja kasutamisest. Samuti leiavad infopäeval käsitlemist Soome teekonstruktsiooni projekteerimise juhendit kasutades Eestis tehtud pilootprojektid ja saadud kogemus.

Infopäeva pealelõunases osas tutvustatakse töös olevaid uusi Tee projekteerimise norme – millised suunad ning mis kujul ja ulatuses uus norm nõudeid reguleerib.

Koolituse sihtgrupp: teehoiutööde tellija ning projekteerimise, ehituse ning omanikujärelevalve teenust pakkuvate ettevõtete esindajad.

Koolituse läbiviijad:   

  • Ain Kendra, T-Konsult OÜ
  • Pavel Karev, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
  • Kärt Aardam, Transpordiamet                                      

Koolituse toimumise koht: TEAMS veebiseminar

Algus kell 10.00; kestus 5,3 akadeemilist tundi; 4,5 TP-d.

Koolituse maksumus: 140€ +km *

*Hind Eesti Taristuehituse Liidu liikmele 125€ +km

* Hind Transpordiameti esindajatele125€ +km.

Osalejaks saab registreeruda kuni 24.01.22 alloleval vormil või e-posti aadressil eva.akke@teed.ee

Ajakava

Reede, 28 jaanuar

09:50 - 10:00

Osalejad kogunevad TEAMS-is

10:00 - 11:00

2021. aastal tehtud muudatused kehtivas Tee projekteerimise normides (jõustuvad 2021.a lõpus)
Ain Kendra, T-Konsult OÜ

11:00 - 11:15

Vaheaeg

11:15 - 12:15

Soome teekonstruktsiooni projekteerimise juhendi kasutamise pilootprojektide kogemusest
Ain Kendra, T-Konsult OÜ

12:15 - 13:00

LÕUNA

13:00 - 14:00

Uued Tee projekteerimise normid (TPN), mis on muutumas (jõustuvad eeldatavasti kolmas kvartal 2022)
Pavel Karev, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

14:00 - 14:15

Vaheaeg

14:15 - 15:15

Olulisemad kavandatavad muudatused TPN-is võrreldes kehtivate normidega
Kärt Aardam, Transpordiamet

Kestus kokku 5,3 akadeemilist tundi

Koolitus annab 4,5 TP-d

Registreerimine lõppenud