Riigihanked ja uus hankemudel – allianss hange

AS Teede Tehnokeskuse ja Eesti Taristuehituse Liit MTÜ  koostöös toimub 12.04.22 koolituspäev

Riigihanked ja uus hankemudel – allianss hange

Koolituse eesmärk: Koolituspäeva I osas on eesmärk tuletada nii hankijale kui pakkujale meelde, kuidas vältida probleeme, mis põhjustavad hangete korraldamisel ajakulu, vaideid või mainekahju. Koolituspäeva II osas käsitleme uut hankemudelit - allianss hanget.

Koolituse sihtgrupp: teehoiutööde tellijate; projekteerijate, ehitamise- ja omanikujärelevalve teenust pakkuvate ettevõtete esindajad.

Koolituspäeva läbiviijad:      

  • Ulvi Reimets, Rahandusministeerium, riigihangete vaidlustuskomisjon
  • Anti Palmi, Transpordiamet, Ida osakonna juhataja

Toimumise koht: veebiseminar.
Algus kell 10.00, kestus 6 akadeemilist tundi, osalemine annab 5,7 TP-d.
Koolituspäeva ettekanded salvestatakse, järelvaatamise võimalus on 10 päeva.

Koolituspäeval osaleja hind: 160.00€ +km.*
* Eesti Taristuehituse Liit MTÜ , Transpordiameti esindaja hind: 150.00€ +km.

Osalejaks saab registreeruda kuni 9.04.22  alloleval vormil või e-posti aadressil eva.akke@teed.ee

Ajakava

Reede, 12 aprill

09:45 - 10:00

Kogunemine Teamsis

10:00 - 10:05

Sissejuhatus koolituspäeva.

10:05 - 11:50

2022-2024 olulisemad lahendid riigihangete vaidluste lahendamisel. Alateemad: Riigihanke alusdokumendid; Hankepass; Kvalifikatsiooni kontrollimine; Kõrvaldamine RHS § 95 lg 4 p-i 8 alusel (eelnev hankelepingute rikkumine); Pakkumuse vastavuse kontrollimine (puuduste kõrvaldamine pakkumuses); RHS § 115 – põhjendamatult madal maksumus.
Ulvi Reimets, Rahandusministeerium

11:50 - 12:30

LÕUNA

12:30 - 14:00

Tänaste hankemudelite kitsaskohad ja arenguvajadused. Allianssmudeli tutvustus.
Anti Palmi, Transpordiamet

14:00 - 14:15

Vaheaeg

14:15 - 15:15

Konkurentsipõhine läbirääkimistega hankemenetlus – võimalus leida tugevaim partner. Sindi-Lodja silla ehitushanke näitel.
Anti Palmi, Transpordiamet

Registreerimine lõppenud