Tänapäevased töövahendid ja tehnoloogiad

AS Teede Tehnokeskuse ja Eesti Taristuehituse Liit MTÜ  koostöös toimub 24.03.22 infopäev

Tänapäevased töövahendid ja tehnoloogiad

Koolituse eesmärk: jagada koolitusel osalejatele infot tänapäevastest töövahenditest ja tehnoloogiatest, mis teehoius üha enam kasutamist leidnud on ja leiavad. Tänapäevased töövahendid ja tehnoloogiad annavad turuosalistele võimaluse teha oma töid efektiivsemalt ja vähem ressurssi nõudvalt ning enam teadmine neist annab selleks võimaluse.

Koolituse sihtgrupp: teehoiutööde tellija ja teedeobjektide projekteerimise-, ehitamise ning omanikujärelevalve teenust pakkuvate ettevõtete esindajad

Koolituse läbiviijad:      

  • Mart Rae, Rae Geodeesia OÜ
  • Taavi Unga, THEK Tehnika OÜ
  • Sander Nõmme, KMG OÜ                          

Koolituse toimumise koht: TEAMS webinar

Algus kell 10.00; kestus 6 akadeemilist tundi; 4,1 TP-d

Koolituse maksumus: 140 + km *

* Hind Eesti Taristuehituse Liidu liikmele 125.- eurot + km

* Hind Transpordiameti esindajatele125.- eurot+ km

Osalejaks saab registreeruda kuni 21.03.22  alloleval vormil või e-posti aadressil eva.akke@teed.ee

 

Tulge ja täiendage oma erialaseid teadmisi!

Eva Äkke, AS Teede Tehnokeskus

Tarmo Trei, Eesti Taristuehituse Liit

Ajakava

Neljapäev, 24 märts

09:50 - 10:00

Osalejad kogunevad TEAMS’s

10:00 - 12:30

Mehitamata õhusõidukite ja muude kaasaegsete vahendite kasutamine mõõdistustööde läbiviimiseks ja ehitusprotsessi dokumenteerimiseks ning jälgimiseks
Mart Rae, Rae Geodeesia OÜ

12:30 - 13:15

LÕUNA

13:15 - 14:45

Teetööde masinad ja 3D masinjuhtimine
Taavi Unga, THEK Tehnika OÜ

14:45 - 15:00

VAHEAEG

15:00 - 15:45

Markeerimistööd printeriga
Sander Nõmme, KMG OÜ

Registreerimine lõppenud