Tee ehitamise kvaliteedinõuded, teetööde vastuvõtmine ja dokumenteerimine

Olete oodatud osalema 25.05.23 Eesti Taristuehituse Liit ja AS Teede Tehnokeskus koostöös korraldataval infopäeval

Tee ehitamise kvaliteedinõuded, teetööde vastuvõtmine ja dokumenteerimine

Infopäeva eesmärk: Teetööd ehitusobjektidel on alanud või kohe algamas ja selleks, et tellija ootused valmisehitatud teele oleksid nõuetekohaselt täidetud, kordame 25.05.23 toimuval infopäeval üle kehtivad tee ehitamise kvaliteedinõuded ning teetööde vastuvõtmise ja dokumenteerimisega seonduva.

Infopäeva sihtgrupp: teehoiutööde tellijate esindajad, töövõtjate projekti- ja kvaliteedijuhid ning omanikujärelevalveteenust pakkuvate ettevõtete esindajad.

Infopäeva  toimumise koht: veebiseminar

Algus kell 13.00; kestus 4,0 akadeemilist tundi; 4,0 TP-d.

Osalejapäeva hind 120.00 EUR+ km.

ESTEL liikme ja TRAM osaleja osaluspäeva hind 110.00+km.

Osalejaks saab registreeruda kuni 24.05.23 alloleval vormil või e-posti aadressil eva.akke@teed.ee

Ajakava

Neljapäev, 25 mai

12:45 - 12:55

Osalejad kogunevad

12:55 - 13:00

Sissejuhatus infopäeva

13:00 - 14:30

Tee ehitamise kvaliteedinõuded
Anti Palmi, Transpordiamet

14:30 - 14:45

Vaheaeg

14:45 - 16:15

Teetööde vastuvõtmine ja dokumenteerimine.
Urmas Konsap, volitatud teedeinsener

Registreerimine lõppenud