Tee projekteerimise normid

25.11.23 jõustus määrus nr 71 - Tee projekteerimise normid.
Määruse kehtestamise alus : Ehitusseadustik § 99, lõige 4.
Seoses eeltooduga kaotas kehtivuse Majandus-ja taristuministeeriumi 5. augusti 2015.a. määrus nr 106 „Tee projekteerimise normid“.

Eesti Taristuehituse Liit MTÜ ja AS Teede Tehnokeskus koostöös toimub 30.01.24 infopäev

TEE PROJEKTEERIMISE NORMID, määrus nr 71, jõustus 25.11.23

Koolituse eesmärk on jagada teavet määrus nr 71 Tee projekteerimise normide kasutamise osas:

  • Mis on olulised erisused määrus 71 versus määrus 106?
  • Milline on määruse nr 71 struktuur ja ülesehitus?
  • Uuenenud ja muutunud mõisted.
  • Uute normide mõjust Transpordiameti juhistele.

Koolituse sihtgrupp: teehoiutööde tellijate, teede  projekteerimise, ehitamise ning omanikujärelevalve teenust pakkuvate ettevõtete esindajad.

Koolituse läbiviijad: 

  • Ain Kendra, T-Konsult OÜ
  • Romet Raun, Transpordiamet                                        

Koolituse toimumise koht: veebiseminar.
Algus kell 10.00, kestus 5,0 akadeemilist tundi. Koolitusel osalemine annab 4,8 TP-d.

Koolituse maksumus: 140 € + km *
* Hind Eesti Taristuehituse Liidu liikmele 125€ +km.
* Hind Transpordiameti ja KOV-de esindajatele 125€ +km.

Osalejaks saab registreeruda kuni 26.01.24 alloleval vormil või e-posti aadressil eva.akke@teed.ee

Ajakava

Teisipäev, 30 jaanuar

09:50 - 10:00

Osalejad kogunevad Teamsis

10:00 - 11:30

Uued tee projekteerimise normid - olulised muudatused, tõlgendus ja kasutus.
Ain Kendra, T-Konsult OÜ

11:30 - 11:45

Vaheaeg

11:45 - 13:15

Loeng jätkub.
Ain Kendra, T-Konsult OÜ

13:15 - 13:45

Lõunapaus

13:45 - 14:30

Uute tee projekteerimise normide mõju Transpordiameti juhendmaterjalidele.
Romet Raun, Transpordiamet

Registreerimine lõppenud