Teede meteoroloogia baaskoolitus

Et olla saabuvaks talihoolde perioodiks valmis ja teha talvel tarku hooldeotsuseid, toimub 01.11.23

Teede meteoroloogiaalane baaskoolitus

Toimumiskoht: Hotell Dzingel, II korruse konverentsikeskus, ruum B, aadress Männiku tee 89, Tallinn.

Algus: kell 09.45

Koolituse eesmärk:

  • tutvustada teeilma mõjutavaid klimatoloogia ja meteoroloogia põhitõdesid;
  • anda praktilisi teadmisi libeduse ohu tuvastamiseks ja teeilma andmete analüüsimiseks;
  • õpetada kasutama teeilmajaamade andmeid, prognoose ja muud hooldeotsuseid toetavat informatsiooni.

Sihtgrupp: teede- ja tänavate talihooldega tegelevate ettevõtete meeskondadega liitunud uued tulijad või staažikamad töötajad ning talihooldetööde tellijate esindajad, kellel teede meteoroloogiaalased algteadmised puuduvad või kes soovivad olemasolevate teadmiste värskendamist.

Koolituspäeva kestus on 6,7 tundi, koolitusel osalemine annab 4,8 TP-d.

Osalejapäeva hind: 140.00 EUR, lisandub km.

Hind sisaldab kõik koolitusega kaasnevad kulud, sh hommikukohvi ja lõuna. 

Osalejaks saab registreeruda kuni 27.10.23 alloleval vormil või e-posti aadressil eva.akke@teed.ee

Ajakava

Kolmapäev, 01 november

09:15 - 09:40

Saabumine ja hommikukohv.

09:45 - 11:00

Klimatoloogia ja meteoroloogia põhitõed.
Taimi Paljak, Keskkonnaagentuur

11:00 - 11:15

Vaheaeg

11:15 - 12:00

Teeilma andmete kogumise ja kasutamise võimalused.
Märt Puust, Teede Tehnokeskus

12:00 - 12:45

Lõuna

12:45 - 13:30

Teede meteoroloogia põhialused.
Märt Puust, Teede Tehnokeskus

13:30 - 13:45

Vaheaeg

13:45 - 15:15

Libeduse tüüpolukorrad ja teeilma andmete analüüs.
Märt Puust, Teede Tehnokeskus

15:15 - 15:30

Vaheaeg

15:30 - 16:15

Teeilmajaamade veebilehe kasutamine.
Märt Puust, Teede Tehnokeskus

Registreerimine lõppenud