Teedeobjekti elukaar V moodul

TEEDEOBJEKTI ELUKAAR V MOODUL 2021
23.03.2021 - 24.03.2021

Koolituse päevakava kokkupanekul lähtusime teedeinseneride kutsestandardist. Koolituse eesmärk on anda osalejale teavet, milline näeb välja ühe teedeobjekti kogu elukaar.
Koolituse I moodul algab tellijapoolsete valikukriteeriumite ja põhimõtete tutvustusega objektide pingereastamisel ja remondimeetmete valikul, järgmistes moodulites räägitakse projekteerimise lähteülesande koostamisest, projekteerimisest ning projektide ekspertiisist. Eeltoodule järgneb ülevaade teedeobjekti hankeprotseduurist, ehituslepingu sõlmimisest, ehitusprotsessist, objekti valmimisel üleandmisega seotud tegevustest ja teede korrashoiust (suvine ja talvine).
Ja kõik algab uuesti, kui teedeobjekti elukaar jälle uuele ringile läheb.

Koolitus kokku koosneb kuuest kahepäevasest moodulist, millest V moodul toimub 23 - 24.03.21 ja  kannab nime:
Teede-ja sillaobjektide järelevalve. Sillad- viaduktid-tunnelid.
Koolituse ajakava allpool.

Kahepäevase koolituse HIND on 265 €, millele lisandub käibemaks.
HIND sisaldab kõik koolituse läbiviimisega seotud kulud.

Soodustused:
MTÜ Eesti Asfaldiliitu kuuluva ettevõtte esindaja hinnasoodustus 10%.
Transpordiameti osaleja hinnasoodustus 10%.
ESTAL-isse mittekuuluvale ettevõttele rakendub hinnasoodustus 10% juhul, kui osalejate arv kolm või enam. 

Vajalikud tehnilised vahendid: arvuti

V mooduli osalejaks saab registreeruda kuni 18.03.2021 alloleva vormi kaudu või saates e-kirja aadressile eva.akke@teed.ee

Olete veebiseminarile oodatud, seniks tervist!

Koolituse projektijuhid :

Eva Äkke 
AS Teede Tehnokeskus
5054226

Tarmo Trei
MTÜ Eesti Asfaldiliit
5025536

 

Ajakava

Teisipäev, 23 märts

09:50 - 10:00

Avasõnad koolitusele „Teedeobjekti elukaar“ V moodul.
Eva Äkke / Tarmo Trei

10:00 - 11:30

MKM määrus 101 Tee ehitamise kvaliteedi nõuded. Omanikujärelevalve korraldusest Transpordiametis, tellija tagasiside 2020 ja ootused 2021
Anti Palmi Transpordiamet

11:30 - 11:45

Vaheaeg

11:45 - 13:15

Teedeobjektide omanikujärelevalvet tehes. Teetööde kvaliteedi mõõtmised ja tööde dokumenteerimine.
Urmas Konsap Skepast & Puhkim OÜ

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

Eri sildade kasutusea pikendamine üle 100 aasta. Innovaatilisi lahendusi maailmast.
Sander Sein Tallinna Tehnikaülikool

Kolmapäev, 24 märts

09:30 - 10:45

Sildade/viaduktide ülevaatused, rajatiste register ja rajatiste valiku kriteeriumid.
Olari Valter Transpordiamet

10:45 - 11:00

Vaheaeg

11:00 - 12:15

Sildade, viaduktide ja tunnelite projekteerimine. Projektide ekspertiis.
Daniel Lõhmus Maanteed OÜ

12:15 - 13:00

Lõuna

13:00 - 14:15

Sildade/viaduktide ehitus. Kogemuslood.
Robert Sinikas AS TREV-2 Grupp

14:15 - 14:30

Vaheaeg

14:30 - 15:30

Sildade/viaduktide omanikujärelevalvet tehes.
Mart Kaar Sweco Est AS

15:30 - 15:50

TEST

Kestus kokku 12,3 akadeemilist tundi

Koolitus annab 11,3 TP-d

Registreerimine lõppenud