Teedeobjekti elukaar VI moodul

TEEDEOBJEKTI ELUKAAR VI MOODUL 2021
13.04.2021 - 14.04.2021

Koolituse päevakava kokkupanekul lähtusime teedeinseneride kutsestandardist. Koolituse eesmärk on anda osalejale teavet, milline näeb välja ühe teedeobjekti kogu elukaar.
Koolituse I moodul algab tellijapoolsete valikukriteeriumite ja põhimõtete tutvustusega objektide pingereastamisel ja remondimeetmete valikul, järgmistes moodulites räägitakse projekteerimise lähteülesande koostamisest, projekteerimisest ning projektide ekspertiisist. Eeltoodule järgneb ülevaade teedeobjekti hankeprotseduurist, ehituslepingu sõlmimisest, ehitusprotsessist, objekti valmimisel üleandmisega seotud tegevustest ja teede korrashoiust (suvine ja talvine).
Ja kõik algab uuesti, kui teedeobjekti elukaar jälle uuele ringile läheb.

Koolitus kokku koosneb kuuest kahepäevasest moodulist, millest VI moodul toimub 13 - 14.04.21 ja kannab nime:
Riigiteede ja tänavate korrashoid. Meeskond.
Koolituse ajakava allpool.

Kahepäevase koolituse HIND on 265 €, millele lisandub käibemaks.
HIND sisaldab kõik koolituse läbiviimisega seotud kulud.

Soodustused:
MTÜ Eesti Asfaldiliitu kuuluva ettevõtte esindaja hinnasoodustus 10%.
Transpordiameti osaleja hinnasoodustus 10%.
ESTAL-isse mittekuuluvale ettevõttele rakendub hinnasoodustus 10% juhul, kui osalejate arv kolm või enam. 

Vajalikud tehnilised vahendid: arvuti

VI mooduli osalejaks saab registreeruda kuni 09.04.2021 alloleva vormi kaudu või saates e-kirja aadressile eva.akke@teed.ee

Olete veebiseminarile oodatud, seniks tervist!

Koolituse projektijuhid :

Eva Äkke 
AS Teede Tehnokeskus
5054226

Tarmo Trei
MTÜ Eesti Asfaldiliit
5025536

 

Ajakava

Teisipäev, 13 aprill

09:15 - 09:40

Virtuaalne hommikukohv

09:40 - 09:45

Avasõnad koolitusele „Teedeobjekti elukaar“ IV moodul.
Tarmo Trei / Eva Äkke

09:45 - 11:00

Riigiteede korrashoid. Korrashoiulepingud, töövõtja kohustused. Tellija järelevalve.
Rain Hallimäe, Transpordiamet

11:00 - 11:15

Vaheaaeg

11:15 - 12:00

Linnatänavate korrashoid. Korrashoiulepingud, töövõtja kohustused. Tellija järelevalve.
Oleg Lužetski, Tartu Linnavalitsus, Teedeteenistus

12:00 - 12:45

Lõuna

12:45 - 13:45

Teede korrashoid – 12 kuud ja aastast aastasse (töövõtja vaade). Mida ja kuidas tehakse? Kuidas tagada liikleja rahulolu?
Tarmo Lood, Eesti Teed AS

13:45 - 14:00

Vaheaeg

14:00 - 15:00

Teeinfokeskus (TIK) ja teeilmajaamad.
Märt Puust, AS Teede Tehnokeskus

15:00 - 15:45

Talihooldetööde omanikujärelevalvet tehes.
Rene Pruunsild AS Taalri Varahaldus AS

Kestus 6,3 akadeemilist tundi 4,8 TP

Kolmapäev, 14 aprill

09:15 - 10:30

Sildade/viaduktide korrashoid.
Olari Valter, Transpordiamet

10:30 - 10:45

Vaheaaeg

10:45 - 12:15

Projektimeeskonnad ja aja juhtimine, töökoosolekud, nipid koosolekute efektiivseks läbiviimiseks.
Ene Seidla, Hal OÜ, juhtimiskonsultant

12:15 - 13:00

Lõuna

13:00 - 15:00

Projektimeeskonnad ja aja juhtimine jätkub...
Ene Seidla, Hal OÜ, juhtimiskonsultant

15:00 - 15:30

TEST

Kestus 6,3 akadeemilist tundi 4,9 TP

Kestus kokku 12,6 akadeemilist tundi

Koolitus annab 9,7 TP-d

Registreerimine lõppenud