Teetöödeaegne liikluskorraldus

AS Teede Tehnokeskus ja Eesti Taristuehituse Liit MTÜ koostöös toimub 2.04.24 koolituspäev

Teetöödeaegne liikluskorraldus

Koolituspäeva eesmärk on vahetult enne aktiivse teetööde perioodi algust edastada osalejatele kokkuvõtlik teave ajutist liikluskorraldust reguleerivatest normdokumentidest ja töövõtjate poolt tehtud eksimustest liikluskorralduse läbiviimisel nii riigiteede töös olevatel objektidel  kui linnatänavatel. Dokumendid ja alateemad, millele koolitusel keskendutakse:

  • Liikluskorraldust reguleerivad normdokumendid
  • Liikluskorraldusvahendid ja ohutus teetöödel
  • Sagedasemad eksimused teetöödeaegses liikluskorralduses, seda nii maanteedel kui linnatänavatel

Koolituspäeva sihtgrupp: teehoiutööde tellijate ja töövõtjate projekti-objektijuhid, kvaliteedijuhid  ja liikluskorralduse teostajad, omanikujärelevalve insenerid.

Koolituspäeva viivad läbi:

  • Jarmo Vooglaine, Transpordiamet
  • Mario Küla, Ramudden OÜ

Infopäeva  toimumise koht: veebiseminar
Algus kell 10.00, kestus 4,7 akadeemilist tundi, osalemine annab 3,7 TP-d.
Koolituspäeva ettekanded salvestatakse, järelvaatamise võimalus on 10 päeva.

Osaluspäeva maksumus: 140.00€ +km.*
*Juhul kui ettevõttest on osalejate arv kolm või enam, rakendub hinnasoodustus 10%.

Koolitusel osalejaks saab registreeruda kuni 29.03.24 alloleval vormil või e-posti aadressil eva.akke@teed.ee

Tulge ja täiendage oma erialaseid teadmisi!

Ajakava

Teisipäev, 02 aprill

09:45 - 09:55

Osalejad kogunevad.

09:55 - 10:00

Sissejuhatus infopäeva.

10:00 - 11:30

Jarmo Vooglaine I osa.
Jarmo Vooglaine

11:30 - 11:45

Vaheaeg

11:45 - 12:45

Jarmo Vooglaine II osa.
Jarmo Vooglaine

12:45 - 13:30

Lõuna

13:30 - 14:30

Teetöödeaegne liikluskorraldus linnades, tööohutus ja sagedasemad eksimused.
Mario Küla, Ramudden OÜ

14:30 - 15:00

Test koolituspäeval osalejatele.

Registreerimine lõppenud